Az Európai Bizottság lépéseket tett annak érdekében, hogy biztosítsa: Magyarország és Spanyolország átülteti nemzeti jogrendjébe a tőkekövetelmény-irányelveket, Belgium, a Cseh Köztársaság, Görögország, Írország és Málta pedig végrehajtja a ötödik gépjármű-felelősségbiztosítási irányelv rendelkezéseit.

Tőkekövetelmény-irányelvek – Magyarország és Spanyolország

A Bizottság úgy határozott, hogy indokolással ellátott vélemények formájában hívja fel Magyarország figyelmét arra, hogy a tagország hiányosan ültette át nemzeti jogrendjébe az ún. tőkekövetelmény-irányelveket (azaz a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló 2006/48/EK, illetve a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló 2006/49/EK irányelvet). Noha Magyarország megtette a szükséges lépések közül a legfontosabbakat, az általa hozott végrehajtási intézkedések tekintetében továbbra is hiányosságok tapasztalhatók.

A Bizottság ezzel egyidejűleg úgy döntött, hogy Spanyolországot az Európai Bíróság elé idézi, amiért a tagország nem ültette át nemzeti jogrendjébe a tőkekövetelmény-irányelveket. A 2006/49/EK irányelv esetében a Bizottságnak megküldött értesítés csupán részleges átültetésről tanúskodik.

A két tőkekövetelmény-irányelvet a tagállamoknak 2006. december 31-ig kellett nemzeti jogrendjükbe átültetniük. A direktívák új szabályokat állapítottak meg a tőkekövetelmények vonatkozásában. A tőkekövetelmények előírják, milyen összegű pénzforrásokkal kell a bankoknak és befektetési vállalkozásoknak rendelkezniük annak érdekében, hogy képesek legyenek fedezni az általuk viselt kockázatokat, és biztosítani tudják a betétesek védelmét. A fent említett két irányelv gondoskodik arról, hogy a tagországok Európa-szerte következetesen alkalmazzák a tőkekövetelmények vonatkozásában meghatározott új keretrendszert, melyet a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság fogadott el („Bázel II” egyezmény).

Gépjármű-felelősségbiztosítás – Belgium, Cseh Köztársaság, Görögország, Írország és Málta

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt küld Belgiumnak, a Cseh Köztársaságnak, Görögországnak, Írországnak és Máltának, mivel az említett öt tagállam az előírt határidőig – azaz 2007. június 11-ig – nem ültette át nemzeti jogrendjébe az ötödik gépjármű-felelősségbiztosítási irányelvet.

A 2005/14/EK irányelv korszerűsíti és javítja a gépjármű-felelősségbiztosítás európai uniós jogi keretrendszerét: megkönnyíti a biztosítóváltást, és fokozottabb védelmet biztosít a károsultak számára.

Azokban a tagországokban, ahol az irányelv rendelkezéseit nem ültetik át megfelelően a nemzeti jogba, a közúti balesetek károsultjainak és a biztosítottaknak nem áll módjukban új jogaiknak érvényt szerezni.