A kozmetikai termékek szabályozását egyszerűsítené a Bizottság: kedden bemutatott javaslatában a testület egyúttal fokozná a termékbiztonságot, s csökkentené az üzleti szféra költségeit.

A most módosítani kívánt irányelv a kozmetikai termékek biztonságát hivatott szolgálni, ehhez kínál jogszabályi keretet. Az üzleti szféra életét jelenleg megnehezíti, hogy a direktívát a nemzeti jogrendbe átültető tagállami jogszabályok között eltérések vannak, és ez növeli a vállalkozások költségeit is, anélkül azonban, hogy javítana a termékbiztonságon.

Több előírás például nem megfelelő kontextusban jelenik meg, a kozmetikai termékekhez felhasznált vegyi anyagok részletes szabályozása pedig túlságosan összetettnek bizonyult. Az új szabályozással a Bizottságnak alapvetően két célja van: a termékek biztonságát kívánja szavatolni azzal, hogy fokozza a gyártók felelősségét és a piaci felügyeletet, ezzel egyidejűleg pedig csökkenti a felesleges adminisztratív terheket.

A testület így egyebek között tisztázni kívánja azokat a minimumkövetelményeket, melyek az egyes kozmetikai termékek biztonsági értékeléséhez szükségesek, ezzel pedig tovább javítaná az uniós piacra kerülő kozmetikai termékek biztonságát. A nemzeti jogszabályok és rendeletek eltörlésével, melyek jelenleg 3500 oldalra rúgnak, az EU egy egységes uniós jogszabályt vezetne be a kozmetikumokra.

Az új direktíva rendelkezne azokról a szabályokról is, melyek alapján a gyártóknak a termékek nem kívánatos hatásairól kellene jelenteniük a felügyeleti szerveknek. A jelentési kötelezettségek egyszerűsítésével a Bizottság reményei szerint 50 százalékkal csökkennek majd a gyártók adminisztratív költségei.

Az EU-ban jelenleg 3 ezer cég foglalkozik kozmetikai termékek előállításával. A kozmetikumok európai piaci értéke becslések szerint eléri a 65 milliárd eurót, és közvetett vagy közvetlen módon több mint 350 ezer embernek ad munkát.