A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az elmúlt napokban több forrásból észlelte, hogy az OTP Bank Nyrt. lakáshitel üzletágában a GVH előtt tett kötelezettségvállalásáról félreérthető módon tájékoztatta ügyfeleit.

A tájékoztatással kapcsolatban érkezett panaszok és a kötelezettségvállalás részleteivel kapcsolatos fogyasztói megkeresések, valamint a GVH birtokába jutott tájékoztatás tartalma következtében szükséges a GVH végzésben foglalt álláspontjának egyértelmű rögzítése és a leggyakrabban felmerülő kérdések megválaszolása.

A pénzintézet tájékoztatása szerint az ügyfelek január 31-ig értesítést kaptak a kezelési költség maximumának visszaállításáról. Az OTP Bank Nyrt. ügyfeleknek küldött levele viszont félreérthető módon úgy fogalmaz, mintha a kezelési költségek maximumának emelésére a GVH elvárása alapján kerülne sor, noha a GVH erre nem kötelezte, nem is kötelezhette az OTP-t. Megtévesztő az a fogalmazás, amely azt sugallja, hogy a kezelési költség maximumának megemelésével a hatóság elvárásainak tesz eleget a bank, vagy ezt a lépést legalábbis előre jóváhagyta volna a GVH.

A GVH 2007 decemberében döntött úgy, hogy az OTP Bank Nyrt.-vel szemben indított eljárást lezárja, mivel a pénzintézet olyan kötelezettségeket vállalt, amelyek a versenyhatóság megítélése szerint a leghatásosabban biztosíthatják a versenyhez fűződő közérdek érvényesülését. A kötelezettségvállalások elfogadásánál fontos szempont volt, hogy jelentős számú ügyfél részesül egyszerűen és gyorsan olyan anyagi kárpótlásban, amelyhez egyébként csak több éves, jelentős költségekkel járó bírósági eljárást követően juthatott volna hozzá.

Az OTP Bank Nyrt. a következő vállalásokat tette:

  • A kezelési költség emelésével kapcsolatban az OTP Bank saját maga és az OTP Jelzálogbank Zrt. tekintetében is vállalta a visszatérítést. Ezen túl mind az OTP Bank Nyrt., mind az OTP Jelzálogbank Zrt. tekintetében vállalta az eredeti kezelési költség visszaállítását. A bank azt is vállalta, hogy amennyiben a kezelési költséget a jövőben első alkalommal felemelné, arról személyre szólóan 90 nappal előre értesíti ügyfeleit, megfelelő időt biztosítva egy esetleges váltásra.
  • Az elő- és végtörlesztési díjak esetében az OTP Bank Nyrt. csak a saját „állományában lévő” ügyfelei számára vállalta a visszafizetést, illetve ugyancsak e kör számára tette lehetővé, hogy korlátozott ideig az eredeti feltételekkel törleszthesse hiteleit. (Ez azt jelenti, hogy az elő- és végtörlesztési díjakra vonatkozó kötelezettségvállalás az OTP Jelzálogbank Zrt. ügyfeleire nem vonatkozik.)

Az OTP Bank kötelezettségvállalása értelemszerűen nem terjedt ki arra, hogy a jövőben egyáltalán nem fogja megemelni a kezelési költség mértékét. Amennyiben a pénzintézet mégis változtatni kíván a kezelési költségen, akkor kötelezettségvállalásának megfelelően a hatálybalépést megelőzően 90 nappal levélben tájékoztatni kell döntéséről ügyfeleit. Erre azért van szükség, hogy az új kondíciókkal elégedetlen érintettek kellő időben értesüljenek a hátrányos változásokról, és módjuk nyíljon kiváltani a hitelt, akár bankváltás révén is.

Ezen üggyel kapcsolatban készült GVH háttéranyag megtalálható a GVH honlapján, illetve a sajtóközlemény mellékleteként. A GVH végzés teljes szövege is olvasható a GVH honlapján.