Az Európai Bizottság egyelőre elhalasztotta annak a vitatott jogszabály-tervezetnek a közzétételét, mely a más tagállamban kezelt betegek jogait rögzítené, s így a többi között tisztázná, hogy ilyen esetben kinek kell fedeznie a költségeket.

A Bizottság ideiglenesen elnapolta annak a tervezetnek a nyilvánosságra hozatalát, mely azt tisztázná, hogy milyen jogok illetik meg a betegeket a másik tagállamban történő egészségügyi ellátás során. Egy bizottsági szóvivő a halasztást azzal magyarázta, hogy a dokumentumot további elemzésnek vetik alá, ám azt nem tudni, hogy a testület pontosan mikor tervezi azt közzétenni.

Nem hivatalos források azonban elismerték, hogy a közeljövőben nem várható a tervezet elfogadása, mivel az nem élvezi mind a 27 biztos támogatását. Az EUobserver információi szerint több kabinet is fellépett a jogszabályi javaslat ellen, amit egyrészt a magas költségekkel, másrészt pedig a nemzeti egészségügyi rendszerre kifejtett esetleges negatív hatásokkal indokoltak.

Ezzel egyidejűleg többen voltak, akik el akarták kerülni, hogy a Lisszaboni Szerződés ratifikációs eljárása alatt újabb frontot nyissanak ebben a rendkívül érzékeny kérdésben.

A jogszabály-tervezetet ezzel együtt már kétszer halasztották el: először ugyanis december közepén, majd pedig január elején kellett volna közzétenni. A szabályozás tulajdonképpen azt tisztázná, hogy ha egy pácienst nem a saját hazájában, hanem egy másik tagállamban kezelnek, akkor ki fedezi a költségeket, és ki a felelős az egészségügyi ellátás minőségéért.

Az Európai Bíróság korábban leszögezte, hogy az alapvető belsőpiaci szabályokat az egészségügyre is alkalmazni kell, a betegeknek pedig jogukban áll, hogy egy másik tagállamban részesüljenek egészségügyi ellátásban, s ennek költségeit meg kell téríteni számukra.