A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a fogyasztóvédelmi hatóság szervezeteivel kötött együttműködési megállapodások eredményeként már 2 éve teszi közzé honlapján (www.feosz.hu) azokat a békéltető testületi ajánlásokat, ahol a gazdálkodó szervezetek nem tettek eleget a határozatban foglaltaknak.

A nyilvánosságra hozatal célja, hogy a fogyasztók minél szélesebb rétege ismerhesse meg a vizsgált panaszokat és az eljárás eredményét, hozzájárulva ezáltal a kereskedők jogkövető magatartásának, valamint a hatékony fogyasztói érdekvédelem kialakulásához. Ehhez a jogszabályi hátteret a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény teremtette meg.

Jelenleg 145 gazdálkodó szervezet szerepel a listán, azonban a határozatok száma ennél lényegesen több, mert vannak olyan gazdálkodó szervezetek, akik többször is felkerültek a listára. Amennyiben a gazdálkodó szervezet az ajánlásban foglaltaknak utólag eleget tesz, akkor az elmarasztaló határozat lekerül a honlapról, illetve, ha egy esetleges bírósági eljárás során megállapításra kerül, hogy a gazdálkodó szervezetet nem terheli mulasztás, akkor az erre vonatkozó információk közzétételét is vállalja a FEOSZ.

Évről évre egyre több fogyasztó veszi igénybe a békéltető testületek segítségét, ha nem sikerül a kereskedővel/szolgáltatóval rendeznie vitás ügyét, bár tapasztalatok szerint még mindig kevesen ismerik ezt az alternatív vitarendezési fórumot. 2004-ben országszerte 1806 esetben hoztak határozatot a testületek, 2005-ben ez a szám már 2496 volt, 2006-ban 3542, míg 2007-ben 3844 számú határozatot hoztak a testületek.

Elmondható, hogy az ügyek kb. 30 %-a egyezséggel zárul, ami a gazdálkodó szervezet együttműködési szándékát is jelzi egyben. A kereskedelemmel, a hibás teljesítéssel kapcsolatos panaszok száma a legnagyobb, amelyeknél igen gyakoriak a lábbelikkel, bútorokkal kapcsolatban felmerülő minőségi kifogások. Ezt követik az építőiparral kapcsolatos panaszok, amelyek jelentős részét az új vagy használt lakásokkal kapcsolatos esetek teszik ki (minőségi kifogás, késedelmes teljesítés stb.).

A FEOSZ elsődleges feladatának tekinti a fogyasztói érdekek széles körű védelmét, ezért a jövőben is működtetni, és a beérkező határozatok alapján bővíteni fogja a fogyasztók jogait sorozatosan megsértő gazdálkodó szervezetek neveit és a békéltető testületek határozatait tartalmazó feketelistát.

A fogyasztók jobb tájékoztatása érdekében a FEOSZ kiadta a „Fogyasztói panaszok, békéltető testületi eljárás” című könyvét, amely megismerteti az olvasókat a békéltető testületi eljárással, illetve a hazai és uniós fogyasztóvédelem történetével. A FEOSZ honlapján teljes terjedelmében olvasható a könyv.