P.J. (40 éves férfi, tolna megyei lakos, volt rendőr) 1992-től dolgozott a D-i Rendőrkapitányság állományában. 2006-ban őrnagyi rendfokozatban, mint kiemelt engedélyügyi főelőadó teljesített szolgálatot, munkaköri feladatai közé tartozott a fegyverek, lőszerek tartására kiadott engedélyek érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló kérelmek elbírálása is.

érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló kérelmek elbírálása is. 2006 márciusában H.Z és dr. K.Gy. fegyvertartási engedélyük érvényességi idejének meghosszabbítása iránt kérelmet nyújtottak be a D-i Rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztályához. Az ügyintéző mindkét kérelem esetében B.J vádlott volt.

A kérelmek elbírálásához a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII.31.) kormányrendelet 3.§.(1) c.) pontjában meghatározott kizáró feltételek vizsgálata miatt szükséges beszerezni a kérelmezők bűnügyi nyilvántartásban rögzített adatait. A BM Központi Adatfeldolgozó Nyilvántartó és Választási Hivatala által vezetett számítógépes nyilvántartás adataihoz a vádlott hozzáférési jogosultsággal rendelkezett. A vádlott azonosítójával 2006. március 9. napján lekérdezték H. Z. és dr. K.Gy bűnügyi nyilvántartási adatait és ezeket ki is nyomtatták. A bűnügyi nyilvántartás adataiból egyértelműen megállapítható volt, hogy H.Z. kérelmező akit a K-i Városi Bíróság 2005. január 19.napján jogerős ítéletével súlyos testi sértés bűntette és más bűncselekmények miatt 150.000 forint pénzbüntetésre ítélt – a büntetése miatt nem tarthat fegyvert a jogerős döntés meghozatalát követő 3 évig. P.J. vádlott annak ellenére, hogy tudta H.Z. kérelmező esetében a vonatkozó jogszabályok szerint a fegyvertartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítására nincs lehetőség, a fegyvertartási engedély 2006. március 26. napján 2011. április 21. napjáig meghosszabbította. Hivatali kötelessége megszegésével H.Z. kérelmezőnek jogtalan előnyt nyújtott.

P.J. vádlottnak tudomása volt arról is, hogy dr. K.Gy. kérelmezőt korábban a K-i Városi Bíróság 2002. november 8. napján jogerős ítéletével hivatali vesztegetés bűntette miatt 150.000 forint pénzbüntetésre ítélte. Dr. K. Gy. több évvel korábbi elítélése nem zárta ki a fegyvertartási engedély meghosszabbítását. A vádlott 2006. március 23. napján 2011. április 17. napjáig dr. K. Gy. fegyvertartási engedélyét meghosszabbította.

2006. március 27-én a vádlott azonosítójával a bűnügyi nyilvántartásból lekérdezte H.Z. és dr. K.Gy. adatait, valamint lekérte saját bűnügyi priuszát is. A vádlott a saját bűnügyi nyilvántartásának adatait, melyekben az szerepel, hogy „a nyilvántartásban nem szerepel”, ismeretlen módon összeszerkesztette H.Z. és dr. K. Gy. személyi adataival, így mindkét kérelmező esetében olyan bűnügyi nyilvántartási adatokat hamisított, melyek szerint H.Z. és dr. K. Gy. kérelmezők a bűnügyi nyilvántartásban nem szerepelnek. A meghamisított nyilvántartási adatokat a kérelmezők ügyirataiban elhelyezte.

A fenti tényállás alapján az elsőfokú bíróság a vádlottat bűnösnek mondta ki 2 rb. hivatalos személy által lekövetett közokirat-hamisítás bűntettében és 1 rb. hivatali visszaélés bűntettében. Ezért a megyei bíróság a vádlottat halmazati büntetésül 8 hónap börtönre ítélte, szabadságvesztés büntetés végrehajtást 2 évi próbaidőre felfüggesztette.

A megyei bíróság ítélete ellen a vádlott és védője felmentésért, míg az ügyész a vádlott terhére a büntetés súlyosítása érdekében jelentett be fellebbezést. Az ítélőtábla Dr.Makai Lajos vezette tanácsa az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, a vádlott szabadságvesztés büntetését 1 évre, a felfüggesztés mértékét 3 évre súlyosította.