Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén a köztársasági elnök három indítványát is tárgyalja, kedden pedig újabb ügyekben kezdi meg az MSZP, illetve a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjai által benyújtott népszavazási kezdeményezések alkotmányossági vizsgálatát.

Hétfőn kerül a testület elé a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 1. § (3) bekezdése és 55. § f) pontja alkotmányellenességét vizsgáló határozattervezetet.

Szó lesz a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 45. §-a alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezetről.
Negyedszer kerülnek az alkotmánybírák elé a köztársasági elnöknek az Országgyűlés által elfogadott, még ki nem hirdetett törvények alkotmányellenességének előzetes vizsgálatára irányuló indítványai. A határozattervezet az Országos Érdekegyeztető Tanácsról szóló, az Országgyűlés 2006. december 11-i ülésnapján elfogadott törvény 3. § (2) bekezdés b) pontja, 5. §-a, 6. § (1) bekezdése és 7. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 19. § (1) bekezdésének a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 17. § (4) bekezdését megállapító szövegrésze alkotmányosságával foglalkozik.

Ugyancsak negyedszer szerepelnek a teljes ülés napirendjén az Országos Választási Bizottság 166/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen benyújtott kifogások is. Az OVB megtagadta az A. Zs.-né és A. Zs. magánszemélyek által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő íve mintapéldányának hitelesítését. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt gazdasági társasággá történő átalakítását követően ne lehessen privatizálni, hanem maradjon állami tulajdonban?”

Hetedszer tárgyalják a köztársasági elnök indítványának vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet. Sólyom László államfő 2007. június 27-én küldte véleményezésre az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló Megállapodást kihirdető törvényt. A megállapodásnak a köztársasági elnök által kifogásolt szabályai és a megállapodáshoz fűzött magyar nyilatkozat akkor is előírják a magyar hatóságoknak a bűncselekmények elkövetőinek átadását, ha az elkövetett cselekmény a magyar jog szerint nem volt bűncselekmény.

Határozat készül a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Napirendre kerül a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdésének „jogellenesen” fordulatának alkotmányosságát firtató indítvány.

Egy másik indítvány a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 7. §-a „ideértve azt is” szövegrészének alkotmányosságát kérdőjelezte meg.
Egy határozattervezet mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet vizsgál azzal összefüggésben, hogy az Országgyűlés nem szabályozta törvényben a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek esküjének szövegét.

Kedden megvizsgálják a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát.
A testület elé kerül az Országos Választási Bizottság 315/2007. (VIII. 23.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás. Az OVB megtagadta F. K. magánszemély által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy új, egy adónemből álló, a jelenleginél egyszerűbben működő, átláthatóbb, vállalkozásbarát Eszköz Forgalmi Adó (EFA, melynek mértéke 15 %) legyen a régi adónemek helyett és Hálózati Pénzügyi Ellenőrzési Rendszer kerüljön bevezetésre Magyarországon ?”

Első alkalommal tűzik napirendre az Országos Választási Bizottság 461/2007. (X. 24.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB megtagadta a Lendvai Ildikó és az MSZP országgyűlési képviselőcsoportjához tartozó további 147 országgyűlési képviselő által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a benyújtott javaslat szerint fogadja el az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló, T/4117. számú törvényjavaslatot?”

Először veszik napirendre az Országos Választási Bizottság 434/2007. (X. 24.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást is. Az OVB megtagadta a Semjén Zsolt és Navracsics Tibor, valamint a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselőcsoportjainak további 151 országgyűlési képviselője által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a soron következő választástól az országgyűlési képviselők száma jelentős mértékben, a jelenlegi háromszáznyolcvanhatról kettőszázra csökkenjen?”

Szintén először vitatják meg az Országos Választási Bizottság 437/2007. (X. 24.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást is. Az OVB megtagadta a Semjén Zsolt és Navracsics Tibor, valamint a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselőcsoportjainak további 151 országgyűlési képviselője által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvényt, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés összege az euró bevezetéséig ne emelkedhessen?”

Először szerepel napirenden az Országos Választási Bizottság 438/2007. (X. 24.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás is. Az OVB megtagadta a Semjén Zsolt és Navracsics Tibor, valamint a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselőcsoportjainak további 151 országgyűlési képviselője által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a miniszterelnök, a miniszterek, valamint az államtitkárok illetménye a 2002. december 31-én hatályos – a miniszterelnökre, miniszterekre, illetve a politikai államtitkárokra vonatkozó – törvényi rendelkezések szerinti összegben kerüljön meghatározásra és ez az összeg az euró bevezetéséig ne változzon?”

Ugyancsak első alkalommal tárgyalják az Országos Választási Bizottság 440/2007. (X. 24.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB hitelesítette a Semjén Zsolt és Navracsics Tibor, valamint a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselőcsoportjainak további 151 országgyűlési képviselője által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy törvény tegye kötelezővé a miniszterelnök, a miniszterek és az államtitkárok illetményének, valamint az állami költségvetés terhére biztosított egyéb juttatásainak, továbbá mindezek változásainak személyenkénti nyilvánosságra hozatalát?”

Egy határozattervezet azt vizsgálja, vajon fennáll-e alkotmányellenes mulasztás a perindítási határidő számítási módjával összefüggésben.

Szóba kerül az Országos Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 1. § (1) bekezdésének alkotmányosságát támadó indítvány is.