A február 18-án kezdődő munkahéten kerül napirendre a FIAMM és FIAMM Technologies kontra Tanács ügy, melyben a felperes arra kérte az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságát, hogy kötelezze a Bizottságot és az Európai Unió Tanácsát azon kár megtérítésére, amelyet az Egyesült Államokba irányuló kivitelük vonatkozásában szenvedtek el az amerikai megtorló intézkedések miatt.

2008. február 20., szerda

C-120/06 P FIAMM és FIAMM Technologies kontra Tanács és társai, valamint C-121/06 P Fedon & Figli és Fedon America kontra Tanács és társai egyesített ügyek
 
A Világkereskedelmi Szervezetet (WTO) létrehozó megállapodás a vámok és a szerződő felek közötti kereskedelem más akadályainak csökkentésére irányul. 1993-ban az Európai Unió Tanácsa rendeletet fogadott el a tagállamok közös banán-behozatali szabályainak létrehozásáról. Ez a rendelet kedvezményes rendelkezéseket írt elő egyes afrikai, karibi és csendes-óceáni országokból származó banánok esetében. A dollárzóna országai – köztük az Egyesült Államok – által a WTO vitarendezési testületéhez (DSB) benyújtott panaszokat követően a testület a közösségi banán-behozatali rendszernek a WTO-megállapodásokkal való összeegyeztethetetlenségéről határozott. 1998-ban az Európai Unió Tanácsa elfogadott egy rendeletet, amely módosította ezt a rendszert. Mivel úgy vélte, hogy az új rendszer még mindig nem egyeztethető össze a WTO-megállapodásokkal, a DSB az Egyesült Államok kérelmére vámpótlék alkalmazását engedélyezte az amerikai hatóságok által összeállított listán szereplő termékekkel kapcsolatban, 191,4 millió USD összegű éves kereskedelmi forgalom vonatkozásában. Az Európai Unióban letelepedett hat gazdasági társaság kérte, hogy az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága kötelezze a Bizottságot és az Európai Unió Tanácsát azon kár megtérítésére, amelyet az Egyesült Államokba irányuló kivitelük vonatkozásában szenvedtek el az amerikai megtorló intézkedések miatt.

2005. december 14-én meghozott ítéletében az Elsőfokú Bíróság kimondta, hogy bizonyos esetekben – többek között, amennyiben azt az elszenvedett kár különleges és rendkívüli jellege indokolja – a közösségi szervek jogellenes magatartásuk hiányában is kötelezhetők az általuk okozott károk megtérítésére. A konkrét ügyben azonban az Elsőfokú Bíróság elutasította a társaságok kereseti kérelmét, mivel az általuk az USA által kivetett vámpótlékok miatt elszenvedett gazdasági kár nem volt rendkívüli. A jelen ügy két olasz felperese az Elsőfokú Bíróság ezen ítéletét támadja az Európai Bíróság előtt.