Az Alkotmánybíróság több ügyben is folytatja az MSZP, illetve a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjai által benyújtott népszavazási kezdeményezések alkotmányossági vizsgálatát.

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet vizsgál azzal összefüggésben, hogy az Országgyűlés nem szabályozta törvényben a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek esküjének szövegét.

Szóba kerül az Országos Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 1. § (1) bekezdésének alkotmányosságát támadó indítvány.

Ötödször szerepelnek napirenden az Országos Választási Bizottság 166/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen benyújtott kifogások. Az OVB megtagadta az A. Zs.-né és A. Zs. magánszemélyek által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő íve mintapéldányának hitelesítését. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt gazdasági társasággá történő átalakítását követően ne lehessen privatizálni, hanem maradjon állami tulajdonban?”

Második alkalommal vitatják meg az Országos Választási Bizottság 440/2007. (X. 24.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB hitelesítette a Semjén Zsolt és Navracsics Tibor, valamint a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselőcsoportjainak további 151 országgyűlési képviselője által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy törvény tegye kötelezővé a miniszterelnök, a miniszterek és az államtitkárok illetményének, valamint az állami költségvetés terhére biztosított egyéb juttatásainak, továbbá mindezek változásainak személyenkénti nyilvánosságra hozatalát?”

Másodszor tárgyalják az Országos Választási Bizottság 435/2007. (X. 24.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást is. Az OVB megtagadta a Semjén Zsolt és Navracsics Tibor, valamint a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselőcsoportjainak további 151 országgyűlési képviselője által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy törvény tiltsa meg politikai hirdetés sajtó és szabadtéri reklámhordozó útján történő közzétételét?”

Ugyancsak második alkalommal tűzik napirendre az Országos Választási Bizottság 436/2007. (X. 24.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB megtagadta a Semjén Zsolt és Navracsics Tibor, valamint a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselőcsoportjainak további 151 országgyűlési képviselője által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy törvény tiltsa meg a kormány, a helyi önkormányzat és a költségvetési szerv tevékenységét és terveit ismertető, magyarázó vagy népszerűsítő hirdetés sajtó és szabadtéri reklámhordozó útján történő közzétételét?”

Másodszor kerül a testület elé az Országos Választási Bizottság 442/2007. (X. 24.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás is. Az OVB hitelesítette a Lendvai Ildikó és az MSZP országgyűlési képviselőcsoportjához tartozó további 147 országgyűlési képviselő által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a pártok a központi költségvetésen kívül csak természetes személyektől fogadhassanak el támogatást?”

Nyolcadszor vitatják meg a köztársasági elnök indítványának vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet. Sólyom László államfő 2007. június 27-én küldte véleményezésre az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló Megállapodást kihirdető törvényt. A megállapodásnak a köztársasági elnök által kifogásolt szabályai és a megállapodáshoz fűzött magyar nyilatkozat akkor is előírják a magyar hatóságoknak a bűncselekmények elkövetőinek átadását, ha az elkövetett cselekmény a magyar jog szerint nem volt bűncselekmény.

Határozat készül a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Megtámadták a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 45. § (6) bekezdésének alkotmányosságát is.

Kedden az alkotmánybírák mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet vizsgálnak annak kapcsán, hogy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 73.§ (2) bekezdése a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntések elleni jogorvoslat vonatkozásában nem biztosítja megfelelően a hallgatói jogok érvényesülését.

Határozat készül a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 14. § (4) bekezdésének hivatkozott szövegrésze alkotmányosságával összefüggésben.

Megkérdőjelezték a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/I. § (2) és (3) bekezdése, valamint (5) bekezdésének b) pontja alkotmányosságát.

Megvizsgálják az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 6. §-ának „az elismert tenyésztő egyesületek (szövetségek) által létrehozott szövetség hozzájárulásával” szövegrésze, valamint 45. § (2) bekezdése alkotmányosságát is.

Egy határozattervezet az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény2. §-a, 3. § 23. pontja, 49. § a) pontja, valamint annak 7-8. alpontja, (3) bekezdése, illetve a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 67. § (5) bekezdése és 100. § (1) bekezdésének a) pontja alkotmányosságát elemzi.

Egy indítványozó az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. Korm. rendelet 27. §-a, 27/A. §-a és 28. §-a alkotmányellenességének megállapítását kérte.