A földgázellátásról szóló törvényjavaslat célja a teljes verseny megteremtése a földgázpiacon a gazdaság versenyképességének fokozása érdekében, valamint a hosszú távon fenntartható ellátásbiztonság szavatolása – mondta Dióssy Gábor, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium államtitkára a törvényjavaslat általános vitájának expozéjában, kedden a parlamentben.

Az államtitkár elmondta, a törvényjavaslat megfelel az Európai Unió előírásainak. Az új földgázpiaci modellben a jelenlegi kettős – közüzemi és szabadpiaci – modell megszűnik, helyét tiszta versenypiaci modell veszi át, amelyben a versenyt csak az erőfölényes helyzetek megakadályozása, illetve a kiszolgáltatott fogyasztók védelme érdekében lehet korlátozni.

Dióssy Gábor kiemelte, a felhasználók és a kereskedők a földgázt szabadpiaci körülmények között szerezhetik be, illetve a kereskedők ugyanilyen módon értékesíthetik azt. A lakossági fogyasztók és a kisvállalkozások szűk köre a földgáz egyetemes szolgáltatásra is jogosult lesz.

A jelenlegi közüzemi szolgáltatók mostani ellátási területükön kötelesek lesznek egyetemes szolgáltatás nyújtására azon lakossági fogyasztók részére, akik a földgázt ilyen szolgáltatási körülmények között kívánják megvásárolni. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó eldöntheti, hogy a szabadpiacra lép, vagy marad az egyetemes szolgáltatónál. Utóbbi esetben semmilyen adminisztrációs terhe nincs a felhasználónak, hiszen a felhasználók számára a szerződéses kapcsolatok jogutódlását a törvény biztosítja.

Az új modellben az elosztói és kereskedelmi funkciók szétválnak, de az egyetemes szolgáltatásban részesülő felhasználónak ez nem jelent többlet terhet – mondta a gazdasági tárca államtitkára.

A törvényjavaslatban – a korábbi gyakorlattól eltérően – szétválik a felhasználó és a fogyasztó fogalma: felhasználónak a saját felhasználásra földgázt vásárlók, fogyasztónak pedig a lakossági felhasználók minősülnek.

Expozéjában Dióssy Gábor kifejtette, hogy a földgázellátás biztonságának fokozása érdekében a törvényjavaslat bevezeti a végső menedékes hatóság általi kijelölésének lehetőségét arra az esetre, ha valamely egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó társaság vagyoni helyzetének olymértékű romlása következik be, amely a szolgáltató-kereskedő fizetésképtelenségét eredményezi, és ezáltal a felhasználók ellátása veszélybe kerül.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a fogyasztóvédelem erősítését kiemelt feladatának tekinti a törvény. A lakossági fogyasztók elszámolással, számlázással, díjfizetéssel és méréssel kapcsolatos panaszai ügyében a fogyasztóvédelmi feladatok a Magyar Energia Hivataltól (MEH) a fogyasztóvédelmi hatósághoz kerülnek át.

A fogyasztóvédelmi hatóság munkáját segíti, hogy az egyes panaszok kezeléséhez a MEH-t szakhatóságként bevonhatja álláspontja kidolgozásához – tette hozzá Dióssy Gábor.

Kitért arra is, hogy a fogyasztóvédelem keretében a javaslat bevezeti a védendő fogyasztó intézményrendszerét, amelynek két fő csoportja van: a szociálisan rászorulók és a fogyatékkal élők.