Új előzetes döntéshozatali ügy érkezett Magyarországról az Európai Bíróságra. Az előzetes döntéshozatal iránti kérelmet a Nógrád Megyei Bíróság terjesztette elő az ÁFA-arányosítás 2005. december 31-ig Magyarországon hatályban volt szabályainak a közösségi joggal való összhangjával kapcsolatban.

Az ÁFA-arányosítás fogalma jelen ügyben annyit jelent, hogy egy állami támogatásban részesülő vállalkozás nem jogosult a támogatás összege után, a támogatásból finanszírozott beszerzései tekintetében az ÁFA visszaigénylésére.
Az ügy regisztrációs száma: C-74/08.