Az egri Markoth Ferenc Megyei Kórház egészségügyi szakember-gárdája, az ott dolgozó munkatársak túlnyomó többségének közössége milyen emberpróbáló küzdelmet folytat azért, hogy a kórház működtetése ne kerüljön magánkézbe. A kórházvédők megkeresték a Nemzeti Jogvédő Alapítványt, mivel a Megyei Önkormányzat és a HospInvest Zrt. között létrejött vagyonkezelői szerződés, valamint ezen szerződés következményei számos jogi problémát vetnek fel. Ráadásul ez az első eset, amely során a magántőke egy súlyponti kórház irányítását kívánja megszerezni.

A Nemzeti Jogvédő Alapítvány felismerte felkérés szakmai – emberi súlyát, és rövid tájékozódás után létrehozta az általa működtetett Nemzeti Jogvédő Szolgálat együttműködő ügyvédei közreműködésével azt a munkacsoportot, amely az ügy jogi, jogvédelmi problémáit hivatott megvizsgálni. A munkacsoport a helyszínen is igyekezett felmérni az előállt jogi helyzetet. A konzultációk után az alapítvány arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a kórházprivatizáció adott formája a jogi aggályok sorát veti fel, különösen a betegellátással és a kórházi dolgozók munkajogi helyzetével kapcsolatos alapjogok körében. Az Alapítvány szakmai álláspontja szerint a vagyonkezelői szerződés több ponton sérti az államháztartási és az önkormányzati törvény konkrét előírásait és ezért jogszabályba ütközés okán érvénytelen.

Az NJA egyetért azzal, hogy ennek a súlyponti kórháznak csak az önkormányzati keretek közötti működtetése jelentheti az egyetlen garanciáját az állampolgárok stabil megfelelő szakmai színvonalú, kiegyensúlyozott egészségügyi ellátásának. Ellenkező esetben a profitorientált szemlélet érvényesülése miatt veszélybe kerülhet az emberek egészségügyi ellátáshoz való alkotmányos joga.

Az Alkotmánybíróság 54/1996. (XI. 30.) AB határozatában kimondta: az Alkotmány 70/D. §-ában foglalt lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog biztosítása olyan alkotmányos állami feladatot jelent, amelyet az állam központi szervei és a helyi önkormányzati – továbbá egyéb – szervek rendszere révén valósít meg. Ennek keretében az állam – egyebek között – egészségügyi intézményhálózat működtetésére és az orvosi ellátás megszervezésére köteles.

A kórházi dolgozók döntő többsége (1060 aktív dolgozóból 917) nem írta alá az amúgy is több vonatkozásban aggályos munkaszerződéseket, öntudatosan kiáll jogaiért és ragaszkodik közalkalmazotti státusához. Jogi aggályokat vet fel az is, hogy egy ötszázezer forint törzstőkéjű alvállalkozó cég tette a munkaszerződési ajánlatot a dolgozóknak, rá pedig nem vonatkozik egyetlen olyan kötelezettség sem, amelyet a HospInvest Zrt. vállalt a vagyonkezelői szerződésben. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény az NJA álláspontja szerinti helyes értelmezése alapján a korábbi munkaszerződési ajánlattól csak a dolgozó hozzájárulásával lehet eltérni, ennek hiányában új ajánlat érvényesen nem tehető.

Mindez valóban példanélkülien eredményes összefogás és áttörés: megfelelő szakmai létszám hiányában ugyanis a HospInvest Zrt. nem tudja megszerezni a működtetéshez szükséges szakhatósági engedélyeket és így nem tudja ténylegesen átvenni a kórház működtetését. Ez pedig azt eredményezi, hogy a kórház önkormányzati kézben maradhat: ha pedig a Heves Megyei Önkormányzat ezt nem kívánja, Eger városa képes és kész átvenni a működtetést. Az egri várvédők nyomdokain haladó elszánt ellenállás nemcsak az egri és Heves megyei embereket védi, hanem az egész országra kisugárzó hatású és példa arra, hogy az önkényes hatalmi lépésekkel szemben az ön- és jogvédő célú népakarat érvényesíthető.

A Nemzeti Jogvédő Alapítvány a kifejezetten e célból létrehozott jogi munkacsoportja útján a továbbiakban is figyelemmel kíséri az egri Markoth Ferenc Megyei Kórház körüli jogi helyzetet, különös tekintettel az alkotmányos alapjogok érvényesülésének jogi biztosítékai szempontjaira. Egyúttal a jogi képviselőkkel együttműködve a szükséges eszközökkel jogvédő segítséget nyújtunk a dolgozóknak, illetve ha a jogsértések folytatódnak, akkor a Nemzeti Jogvédő Alapítvány teljes eszköztárával közbelép.