Az egyszerűsített cégeljárás bírósági ügyintézési határideje két munkanapról egy munkaórára csökken, illetve az ügyfél (vagy jogi képviselője) a bejegyzési, valamint a változásbejegyzési eljárásban kizárólag elektronikus úton fordulhat a bírósághoz.

Kizárólagossá válik az elektronikus cégbejegyzés Magyarországon július 1-jével, addig valamennyi nyomtatványkitöltő program letölthető lesz a céginformáció szolgálat honlapjáról – közölte az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM). Az Országgyűlés tavalyi döntésének megfelelően a cégeljárás többlépcsős elektronizálása fontos mérföldkőhöz érkezik azzal, hogy 2008. július 1-jével kizárólagossá válik az elektronikus cégbejegyzés (változásbejegyzés).

Az IRM közlése szerint az elektronikus nyomtatvány-kitöltő program automatikusan telepíti magát, az alkalmazás nem igényel informatikai felkészültséget. Ugyanakkor arra is felhívják az a figyelmet, hogy az új nyomtatványok csak július 1-jétől használhatók, mivel a tartalmuk az akkortól hatályos jogszabályoknak felel meg. A kizárólagos elektronikus cégeljárás bevezetését a kormány 60 millió forinttal támogatta, ebből finanszírozták a cégbíróságok technikai fejlesztéseit.

Az e-tértivevény törvény szakmai előkészítése jelenleg is folyik a tárcánál. A törvény – az eredeti koncepciót túllépve – nem csupán a cégeljárás elektronizálásához nyújt segítséget, hanem az egyéb hivatalos eljárásokhoz is, mivel általános jelleggel rendezi az elektronikus kézbesítést. Az e-tértivevény törvény – várhatóan őszi – elfogadása ugyanakkor nem feltétele a kizárólagos elektronikus cégeljárás bevezetésének – közölte korábban a szaktárca. Az eljárási törvényeket módosító törvénycsomag megoldotta az elektronikus kézbesítést az e-tértivevény törvény hatályba lépéséig is.