A társasház közös képviselőjének nincs joga arra, hogy a tulajdonosok személyes adatait kiadja a többi lakónak. Ha azonban valakit egy lakótárs hibájából kár ér, a kártérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatokat máshonnan beszerezheti.

Az ombudsman állásfoglalása egy beadvány nyomán született. A panaszos lakását a fölötte lakó eláztatta, a közös képviselő azonban nem adta ki a károkozó lakó személyes adatait, azok nélkül viszont nem lehet megtéríttetni a kárt. Ezekután a károsult megkérdezte az ombudsmantól, hogy vajon a közös képviselő jogszerűen jár-e el, amikor védi a társasházban lakók adatait a tulajdonostársakkal szemben.

Dr. Szabó Máté ombudsman állásfoglalásában idézte az adatvédelmi törvényt, amely szerint személyes adatot kezelni kizárólag az érintett hozzájárulása, vagy törvény felhatalmazása alapján lehet. A közös képviselőnek a társasházakról szóló törvény adatkezelésre vonatkozó szabályozását kellett figyelembe vennie, és az nem hatalmazza fel őt arra, hogy átadhatja a tulajdonostársaknak az egyes lakók személyes adatait.

A tulajdonosnak azonban jogos igénye, hogy megismerhesse az őt megillető kártérítéshez szükséges személyes adatokat. Ebben két törvény is segítségére van. A polgárok név-, és lakcímadatainak kezeléséről szóló törvény kimondja, hogy a felhasználás célját és jogalapját megjelölve bárki igényelhet adatokat az állampolgárok adatainak központi nyilvántartásából. Még egyszerűbb az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvénynek a nyilvánosságra vonatkozó alapelvét követni, a tulajdoni lapot ugyanis korlátozás nélkül bárki megtekintheti – tanácsolta az ombudsman.