A 2008. december 22-től 26-ig tartó munkahéten a kártérítés alól mentesítő „rendkívüli körülmények” fogalmával, valamint az illegális munkavállalás kiszűrésének kérdéskörével kapcsolatos ügyek kerülnek terítékre az Európai Bíróság munkarendjében.

A december 22-től december 26-ig tartó hét

Bíróság

2008. december 22., hétfő

C-549/07 Wallentin-Hermann – Ítélethírdetés

[Légi utasok kártalanítása műszaki okok miatti járattörlés esetén – A kártérítés alól mentesítő „rendkívüli körülmények” fogalma]

A légi utasoknak nyújtandó kártalanításról és segítségről szóló közösségi rendelet kimondja, hogy járat törlése esetén az érintett utasoknak joguk van a légifuvarozó általi kártérítéshez, kivéve ha a járat törléséről megfelelő időben tájékoztatják őket. A légifuvarozó azonban nem köteles kártérítést fizetni, ha bizonyítani tudja, hogy a járat törlésére olyan rendkívüli körülmények miatt került sor, amelyeket minden ésszerű intézkedés ellenére sem lehetett volna elkerülni.

F. Wallentin‑Hermann Bécsből induló, majd Rómán keresztül Brindisibe (Olaszország) érkező járatra foglalt három helyet az Alitaliánál maga, férje és lánya számára. A járat menetrend szerint 2005. június 28‑án 6 óra 45 perckor indult volna Bécsből, és menetrend szerint ugyanezen a napon 10 óra 35 perckor érkezett volna Brindisibe. Az utasfelvételt követően, a menetrend szerinti indulás időpontja előtt öt perccel közölték a három utassal, hogy járatukat törölték. Ezután az Austrian Airlines társaság Rómába induló járatára irányították át őket, ahová 9 óra 40 perckor, vagyis a Brindisibe induló átszállójáratuk indulási időpontja után 20 perccel érkeztek meg, amelyet így lekéstek. F. Wallentin‑Hermann és családja 14 óra 15 perckor érkezett Brindisibe.

Az Alitalia Bécsből induló járatát a turbinában fellépett összetett motorhiba miatt törölték, amelyet egy átvizsgálás során előző nap fedeztek fel. Az Alitaliát erről az e járat indulását megelőző éjjel értesítették. A légi jármű javítása, amelyhez pótalkatrészek és szerelők küldésére volt szükség, 2005. július 8‑án fejeződött be.

Mivel az Alitalia a 250 euró kártérítést és a 10 eurós telefonköltség megtérítését megtagadta tőle, F. Wallentin‑Hermann bírósági eljárást indított. Miután az Alitalia az első fokon őt elmarasztaló ítélet ellen fellebbezést nyújtott be, a bécsi kereskedelmi bíróságnak most arról kell döntenie, hogy a járat törlését eredményező műszaki hibák a kártérítés alól mentesítő „rendkívüli körülmények” közé tartoznak‑e. A kereskedelmi bíróság így e fogalom értelmezése érdekében az Európai Bírósághoz fordult.

Háttéranyagok

C-161/07 Bizottság kontra Ausztria – Ítélethirdetés

[Az új tagállamokból érkező cégek letelepedési szabadságát korlátozó osztrák szabályok – Illegális munkavállalók kiszűrése]

Amennyiben az EU valamely új tagállamának (Máltát és Ciprust kivéve) egy állampolgára kíván Ausztriában céget bejegyeztetni, úgy a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a céget nem a munkavállalás tekintetében még fennálló osztrák korlátozások kijátszására hozzák létre, azaz, hogy a tagok a társaságban tényleges befolyással rendelkeznek, tehát nem munkavállalók. Az osztrák szabályok értelmében munkavállalónak kell tekinteni a személyegyesítő társaságok (ilyen Magyarországon a közkereseti társaság és a betéti társaság) azon tagjait, valamint a korlátolt felelősségű társaságnak a 25%-nál kisebb részesedéssel rendelkező azon tagjait, akik jellemzően munkaviszony keretében ellátott tevékenységet végeznek. Azt, hogy a tag ténylegesen döntő befolyást gyakorol-e a társaság irányítására és ezért nem kell munkavállalónak tekinteni, az osztrák munkaügyi irodák állapítják meg egy akár három hónapig is eltartó eljárásban. Az eljárás alatt az érintett személyek nem kezdhetik meg tevékenységüket. A Bizottság szerint Ausztria, bár célja az illegális munkavállalás megakadályozása volt, megsértette a vállalkozások szabad letelepedésére vonatkozó közösségi szabályokat, amelyek tekintetében nem alkalmazhat korlátozásokat az új tagállamokból érkező vállalkozásokkal szemben sem.

Poiares Maduro főtanácsnok 2008. szeptember 18-án megtett indítványában úgy vélte, hogy Ausztria megsértette a vállalkozások szabad letelepedésére vonatkozó közösségi szabályokat.


Az Európai Bíróságon 2008. december 22-től 2009. január 11-ig ítélkezési szünet lesz. Ítélethirdetésre – kivételesen – az ítélkezési szünetben is sor kerülhet.