A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és egyéb törvényeknek a számviteli beszámoló közzétételi rendjével, valamint a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerével összefüggő módosításáról szóló 2008. évi XCVI. törvényt 2008. december 15-ei ülésnapján fogadta el az Országgyűlés. A törvény TEÁOR-ral összefüggő rendelkezései 2008. december 27-én léptek hatályba.

A törvény értelmében a TEÁOR-számok a továbbiakban nem válnak a cégnyilvántartás részévé. A cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozások a cégbejegyzési eljárás során, a bejegyzési nyomtatványnak az adóhatóság részére továbbításra kerülő részében jelentenék be TEÁOR-számot. Mindez lehetővé teszi, hogy a TEÁOR-számok megváltozása esetében ne kelljen kötelező jogi képviselet igénybevétele mellett bírósághoz fordulni, a változás bejelentését az adózás rendjéről szóló törvény hatályos szabálya szerint, közvetlenül az adóhatósághoz kell bejelenteni.

A még nem módosított tevékenységi körök esetében a tevékenységi kör változását a vállalkozások -költség- és illetékmentesen – a 2009. évben teljesítendő adóbevallással egyidejűleg az állami adóhatóság által biztosított elektronikus nyomtatványon jelenthetik be az állami adóhatósághoz. Ezzel összefüggésben a cégek tekintetében a TEÁOR-számok bejelentésének rendjét és határidejét előíró igazságügyi és rendészeti miniszteri rendeletek 2008. december 24-én hatályukat vesztették.

Az új bejelentési rend célja, hogy nem keletkezzen újabb adminisztratív teher a vállalkozások részére, illetőleg elkerülhető legyen az, hogy az okmányirodák a TEÁOR szám cseréje során esetről esetre felülvizsgáljanak érvényes hatósági engedélyeket.

A bejegyzett TEÁOR-számok 2009. márciusáig a cégnyilvántartásban hivatalból és automatikusan törlődni fognak. Ez a törlés a vállalkozások számára nem jelent további bejelentési kötelezettséget, vagy közreműködést, és a cégbíróságok oldalán pedig számítógépes program fogja segíteni a TEÁOR-kódok cégjegyzékből történő kivezetését.

A vállalkozások tevékenységi köreinek és az ahhoz tartozó TEÁOR-számok megismerését az állami adóhatóság biztosítja, az adóhatóság a honlapján nyújt ingyenes és bárki által igénybe vehető tájékoztatást azokat érintően.

A TEÁOR-számok cseréje nem érinti a már megszerzett jogosítványokat. Azok a vállalkozások, amelyeket a TEÁOR számok módosulása folytán joghátrány ért, a törvény hatálybalépését követő 90 napon belül illetékmentesen kezdeményezhetik a hatósági intézkedést megelőző állapot helyreállítását.

Nincs helye sem a cégbíróságok részéről, sem pedig az adóhatóság részéről szankció alkalmazásának amiatt, ha a vállalkozás nem tett eleget 2008. január 1. és 2008. december 27-e közötti időszakban bejelentési kötelezettségének. Amennyiben ebben az időszakban szankció alkalmazását elrendelő határozat született volna, az a cégbíróság, illetve adóhatóság megsemmisíti, a befizetett mulasztási bírság összegét az adóhatóság a vállalkozás részére visszafizeti.