A Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Államtitkársága meghirdette az E-közigazgatási Díj pályázatát.

Az E-közigazgatási Díj két-két államigazgatási és önkormányzati szervnek, szervezeti egységnek adományozható, amelyek az adott évben – a mindenkori elektronikus közigazgatási stratégia prioritásaival összhangban, illetőleg az Európai Unió e tárgykörre vonatkozó irányelveinek és ajánlásainak megfelelően – az elektronikus szolgáltatásaik és az azt támogató informatikai rendszerük fejlesztése terén a legkiemelkedőbb eredményt érték el.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2009. február 15.

A pályázat benyújtásának címe:

ekozigdij@ekk.gov.hu

A pályázat benyújtásának formája:

A pályázati adatlapot elektronikus úton az ekozigdij@ekk.gov.hu e-mail címre kell benyújtani.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat az E-közigazgatási Díj Szakmai Bizottság bírálja el.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázat anyaga a pályázat beadását megelőzően a Bevált Gyakorlatok Műhelyébe (http://www.magyarorszag.hu/bgym) feltöltésre kerüljön.

További információ: E-közigazgatási Díj Szakmai Bizottság Titkársága (ekozigdij@ekk.gov.hu)