Az Alkotmánybíróság jövő héten (kedden) folytatja a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2008. évi XXX. törvény 63. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalását. Az Országgyűlés 2008. június 9-én fogadta el a törvénymódosításokat, amelyek alapján június 19-től az egy éven túli parkolási díj meg nem fizetése iránti ügyeket a bíróságok nem tárgyalhatják, a folyamatban lévő pereket megszüntetik.

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén foglalkozik a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 24/A. §-ának alkotmányosságával.

Határozat készül a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIIII. 28.) NM rendelet egyes részei, továbbá a kötelez egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 64. § (1) bekezdése és a 65. § (1) és (4) bekezdései, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 45. § (6) bekezdése alkotmányosságáról.

Szó lesz a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló 1997. évi LXXX. törvény 39. § (2) bekezdésének alkotmányosságáról.

Megvitatják a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és az azzal összefügg 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet, valamint az 1/2002. (I. 17.) IM rendelet alkotmányosságát.

Napirenden lesz a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 92. § hivatkozott szövegrésze, valamint az (5) és (6) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Megkezdik a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá az egyes közérdek közlemények magyar nyelv közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény 1. § (1) és (2) bekezdésének alkotmányosságát elemző határozattervezet vitáját.

Megkérdőjelezték a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 9/A. § (2) bekezdése második fordulatának, valamint a 11. § a) pontja hivatkozott szövegrészének alkotmányosságát.

Egy indítványozó szerint alkotmányellenes a tisztességtelen piaci magatartás a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 36. § (6) bekezdése, valamint a 78. § (8) bekezdése.

Napirendre kerül a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 66. § (1) bekezdésének az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésébe ütközésének vizsgálata.

Kedden az alkotmánybírák megvizsgálják a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 35. §-a alkotmányosságát.

Ismét napirendre kerül a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 26. § (2) bekezdésének alkotmányosságát elemző határozattervezet.

Ugyancsak megvitatják a köztisztviselők jogállásáról szóló törvénynek „a 2005. évi költségvetésről szóló 2004. évi CXXX. törvény 96. § (6) bekezdése hatálybalépéséről rendelkező rendelkezések” alkotmányosságát megkérdőjelező indítványt.

A testület megkezdi a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának szolgálati idejébe a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi idő beszámításáról szóló 4/2007. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat alkotmányossági vizsgálatát.

Határozat készül a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 260. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése, továbbá a 219. § (1) bekezdés d) pontja és a 225. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján