Január 9-én, pénteken Pozsonyban találkoztak a szlovák, a cseh és a magyar médiahatóságok képviselői. A találkozó résztvevői megvitatták az érintett médiahatóságok eddiginél szorosabb együttműködésének lehetőségét, melynek legfontosabb területei a kiskorúak védelme, a határokon átnyúló televíziózás, az Európai Uniós jogharmonizáció.

A megbeszélésen felmerült a magyar és román médiahatóságok közötti együttműködés közép-európaivá szélesítése, többoldalúvá tétele. Európában számos regionális hatósági együttműködésre találunk példát, a balti államoktól a mediterrán szabályozó hatóságok fórumáig. Közép-Európában – a román-magyar egyezményen kívül – még nem jött létre hasonló együttműködés. A pozsonyi találkozó ebben az irányban tett első lépés lehet.

A találkozó arra is lehetőséget adott, hogy a hatóságok képviselői egyéb kérdéseket is megvitassanak, így különösen az indokolatlan erőszakot és a pornográfiát tartalmazó műsorszámok elleni hatósági fellépést, a műsorszolgáltatókkal szembeni szankcionálási gyakorlatot, és a műsorszolgáltatási díjak mértékével, országonkénti eltérésével kapcsolatos kérdéseket. A megbeszéléseket a felek tavasszal Prágában folytatják. A háromoldalú találkozón a résztvevők méltatták Agócs Valériának a szlovák hatóság leköszönő elnökének a regionális kapcsolatok előmozdításáért folytatott áldozatos munkáját.