Tizenkét éves kor alatt nem kell majd ujjlenyomatot venni és arcképet készíteni a biometrikus útlevél kiállításához az EU-ban. Viszont mindenkinek saját útlevéllel kell rendelkeznie, a gyerekek tehát nem utazhatnak majd a szülő útlevelével.

A biometrikus útlevelekről szóló rendelet módosítását 594 igen, 51 nem szavazattal és 37 tartózkodás mellett fogadta el első olvasatban az EP szerdai strasbourgi plenáris ülésén.

A jogszabály azt a 2004-ben hozott és most júniusban hatályba lépő rendeletet módosítja, amely előírja, hogy az európai útlevelek biometrikus azonosító adatokat – azaz arcképet és ujjlenyomatot – is tartalmazzanak a dokumentumok hamisításának megakadályozása és a bűnözés, az illegális bevándorlás és a terrorizmus elleni küzdelem megkönnyítése érdekében.

12 éves kor alatt nem kell ujjlenyomat

A 12 év alatti gyermekektől a most módosított 2004-es rendelet szerint nem kell majd ujjlenyomatot venni a biometrikus útlevelek készítésénél. A tagállamokban végzett kísérleti tesztek ugyanis azt mutatták, hogy a gyermekek esetében az ujjlenyomat nem megfelelő minőségű a személyazonosság egyértelmű igazolásához, ráadásul gyermekkorban az ujjlenyomat még változik, ami megnehezíti annak ellenőrzését az útlevél érvényességének teljes időtartama alatt – olvasható a Carlos Coelho (néppárti, portugál) által jegyzett jelentésben.

Azok a tagállamok, amelyek jelenleg rögzítik a gyerekek ujjlenyomatait, a rendelet elfogadása után még négy évig tehetik meg ezt. A 6 és 12 éves kor közötti gyermekek esetében ujjlenyomatot csak ellenőrzési céllal lehet majd készíteni. A hat évnél fiatalabbaktól pedig egyáltalán nem lehet majd ujjlenyomatot venni.

Alkalmatlan ujj

A módosított rendelet azt is lehetővé teszi, hogy más ujjakról is lehessen lenyomatot készíteni abban az esetben, ha az előírásokban meghatározott ujjakról a lenyomat készítése fizikailag lehetetlen. Ha átmenetileg egy ujj sem alkalmas ujjlenyomat készítésére, akkor a tagállamok egy legfeljebb egy évig érvényes ideiglenes útlevelet bocsáthatnak majd ki – írja elő a jogszabály.

Júniustól már nem utazhat a gyerek a szülő útlevelével

A rendeletmódosítás a gyermekek védelme érdekében bevezeti az “egy személy – egy útlevél” elvét, azaz minden gyermek csak a saját, biometrikus adatait tartalmazó útlevelével utazhat majd. Az EP szerint meg kell szüntetni azt a több tagállamban is követett gyakorlatot, miszerint a szülő útlevelében a gyermekek is szerepelnek, a dokumentum viszont csak a szülő biometrikus adatait tartalmazza. Így “meglehetősen nehéz megbízhatóan ellenőrizni a gyermek személyazonosságát, ami megkönnyíti a gyermekcsempészetet” – olvasható a jelentésben.

A jogszabály előírja, hogy “a biometrikus adatokat az útlevelek és úti okmányok tárolóelemeiben kell összegyűjteni és tárolni”, nem ad viszont majd jogi lehetőséget arra, hogy “az adatok tárolására alkalmas adatbázisokat hozzanak létre”.

A biometrikus útlevelet az Európai Unióban, továbbá Izlandon, Norvégiában, valamint Svájcban egységesen június 29-én vezetik be.

Bauer Edit (néppárti, Szlovákia) a plenáris vitában azt mondta, “az utóbbi időben a tapasztalatok azt mutatják, hogy az emberkereskedelem, ezen belül a gyerekkereskedelem aggasztó méreteket ölt az uniós országokon belül és kívül. Ezért pozitív előrelépésnek tartom, hogy a kiskorú gyerekek is saját útlevéllel léphetik át a jövőben az unió külső határait.”

A képviselőnő hozzátette: “sajnálatosnak tartom, hogy nem került az egyeztetett javaslatba az, hogy a kiskorúak útlevele a saját személyes adatokon kívül tartalmazza az értük felelősséggel tartozó személyeknek vagy személynek az adatait”.

Jelentéstevő: Carlos Coelho (EPP-ED, PT)

Jelentés (A6-0500/2008) – Az útlevelekben és úti okmányokban alkalmazott biztonsági jellemzők és biometrikus elemek

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló 2252/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Eljárás: együttdöntés, első olvasat