A Bizottság három év után lezárta a Magyar Villamos Művek ellen indított eljárását, melynek során megállapította, hogy a cégcsoport üzleti gyakorlata és működése nem sérti az európai uniós normákat és versenyszabályokat – közölte az MVM.

Az Európai Bizottság a napokban levélben értesítette a Magyar Villamos Műveket, hogy az uniós testület 2006 májusában indított eljárását adminisztratív úton lezárta. Az MVM Zrt.-nél (elsősorban akkori kereskedelmi divíziójánál), és leányvállalatánál, a MAVIR ZRt.-nél lefolytatott helyszíni vizsgálattal induló eljárás során a Bizottság elsősorban arra volt kíváncsi, hogy az MVM visszaél-e piaci erőfölényével és akadályozza-e a magyarországi árampiac fejlődését üzleti gyakorlata során.

A vélelmezett kifogások egyrészt az erőművekkel fennálló áramvásárlási szerződések révén fennálló piaci pozíció, illetve az ebből fakadó versenykorlátozó elemek voltak, másrészt a rendszerirányító társaság, a MAVIR Zrt. MVM általi tulajdonlásából következő, a piaci szereplőkkel való, vélelmezett nem egyenlő bánásmód. A Bizottság feltételezte továbbá, hogy az MVM úgymond nagyon nagy erővel rendelkezik a magyarországi kis- és nagykereskedelmi árampiacon.

Az ügy lezárása az MVM szerint egyértelműen igazolta, hogy a cégcsoport üzleti gyakorlata és működése semmilyen tekintetben nem sérti az európai uniós normákat és versenyszabályokat, illetve jogszabályokat. Az adatgyűjtés rendkívüli részletességgel világította át a cégcsoport teljes tevékenységét, és ennek ellenére sem állapították meg az MVM csoport érintett tagjainak versenysértő magatartását, így a vizsgálatot megalapozó aggályok nem bizonyultak jogosnak. Az ügy lezárása azt is igazolja, hogy az MVM nem gátolja a piaci mechanizmusok érvényesülését, mint ahogy működése nem okozza más piaci szereplők negatív megkülönböztetését, vagy piacra jutásának megnehezítését sem.