A 2004-es és a 2007-es bővítést követően az EU Fehéroroszország, Moldova és Ukrajna közvetlen szomszédjává vált. Ezeket az országokat a Bizottság jelentős összegekkel (a 2000–2005-ös időszakban összesen 166 millió euróval) támogatta. A támogatás célja kapacitásfejlesztés volt, a következő területeken: határellenőrzés; a migráció és a menekültügy irányítása; a szervezett bűnözés elleni küzdelem; igazságszolgáltatás és felelősségteljes kormányzás.

Az Európai Számvevőszék összefoglaló tájékoztatója „A szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés terén megvalósuló uniós támogatás eredményességéről Fehéroroszország, Moldova és Ukrajna esetében” című 9/2008. sz. különjelentésről: [1]

A 2004-es és a 2007-es bővítést követően az EU Fehéroroszország, Moldova és Ukrajna közvetlen szomszédjává vált. Ezeket az országokat a Bizottság jelentős összegekkel (a 2000–2005-ös időszakban összesen 166 millió euróval) támogatta. A támogatás célja kapacitásfejlesztés volt, a következő területeken: határellenőrzés; a migráció és a menekültügy irányítása; a szervezett bűnözés elleni küzdelem; igazságszolgáltatás és felelősségteljes kormányzás. A segítségnyújtás döntő része nemzetközi szervezeteken keresztül történt. Fehéroroszországnak a Bizottság a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartásának hiánya miatt csak korlátozott támogatást nyújtott.

A számvevőszéki ellenőrzés célja az volt, hogy megállapítsa, mennyire tekinthető eredményesnek az uniós támogatás, melyek az esetleges alacsony teljesítmény okai, illetve mennyiben tekinthető úgy, hogy a Bizottság egy tanulási folyamat révén az ezen a téren folytatott további támogató tevékenységének javára tudja fordítani a tapasztalatait.

Az ellenőrzött támogatási intézkedések túlnyomórészt kielégítő eredményeket mutathattak fel, különösen a „Határvédelem” terén. Például az Európai Unió moldovai és ukrajnai határőrizeti segélynyújtó missziója (EUBAM) nagy mértékben hozzájárult a moldovai és ukrajnai határőrizet és a vámszervek kapacitásának fejlesztéséhez.

A „Migráció és menekültügy” terén azonban általában továbbra sem kielégítő a helyzet. E területen az EU alapvető célja az, hogy segítsen a nemzetközi humanitárius szabványoknak megfelelő befogadóállomásokat biztosítani az illegális migránsoknak és a menedékkérőknek.

A „Szervezett bűnözés elleni küzdelem” tekintetében, bár számos sikert is el lehetett könyvelni, általánosságban továbbra sem történt megfelelő előrelépés. Az emberkereskedelem elleni projektekben a bűncselekménnyé nyilvánítási és bűnüldözési összetevő nem kapott meghatározó szerepet. Mivel ezen a területen számos támogató száll be szívesen a projektfinanszírozásba, gyakoriak az átfedések. A kábítószerellenőrzést illetően a projektek a törvényi szabályozás és a rendőrségi hírszerzés terén lassan haladtak előre. A pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás megelőzése tekintetében a legnagyobb kihívás a bűnüldözés eredményesebbé tétele.

Az „Igazságszolgáltatás és a felelősségteljes kormányzás” tekintetében szintén vegyes eredmények születtek. Egyes projektek összességükben kielégítő eredményt hoztak, a korrupcióellenes projektek azonban mindeddig igen szerény eredményeket könyvelhettek el.

Az eredmények korlátozott volta rendszerint olyan tényezők együttes hatásának tudható be, amelyek a Bizottságot, a nemzetközi szervezeteket és a három ország különböző hatóságait egyaránt érintették. A projektek eredményeit olyan külső tényezők is csorbították, mint az ukrajnai politikai helyzet állandó bizonytalansága. Az, hogy több finanszírozási eszköz is működött egyazon céllal, a minőségi munka rovására ment. Az uniós támogatási tevékenységet általában nem hangolták össze kellően a többi segélyezővel. Végezetül a Bizottság nem ragadott meg minden alkalmat a tanulságok levonására, és tapasztalatai nem mindig hasznosultak az újonnan indított projektekben.

A fenti észrevételek alapján a Számvevőszék részletes ajánlásokat tesz, hogy segítse a Bizottságot a Fehéroroszország, Moldova és Ukrajna részére a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése terén nyújtott támogatás eredményességének növelésében.

9/2008. sz. különjelentés


[1] Ez az összefoglaló tájékoztató pusztán rövid áttekintést kíván nyújtani. Az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentés hozzáférhető a Számvevőszék honlapján (http://www.eca.europa.eu), és hamarosan közzétételre is kerül.