Kondorosi Ferenc, az Új rend és szabadság programért felelős kormánybiztos kezdeményezésére két héten belül összeülnek a szakértők a közlekedési jogalkotás és jogalkalmazás problémáinak orvoslására – derült ki azon a megbeszélésen, amelyen a kormánybiztos László Sándorral, a Magyar Közút Kht vezérigazgatójával vitatta meg a közlekedési táblák kihelyezésének és leszerelésének helyzetét.

Két héten belül összeül az a kerekasztal, amelynek feladata lesz megvitatni és orvosolni a közlekedési jogalkotás és jogalkalmazás problémáit, időszerű kérdéseit. A megbeszélésekre a közlekedési és az igazságügyi tárca mellett meghívást kapnak az érintett tárcák, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a Közlekedéstudományi Intézet, az ORFK, az Országos Balesetmegelőzési Bizottság, valamint a Magyar Közút Kht.. Erről Kondorosi Ferenc adott ki közleményt, miután a kormánybiztos tárgyalt László Sándorral, a Magyar Közút Kht. vezérigazgatójával.

A tárgyaláson a felek egyetértettek abban, hogy az indokolatlannak tűnő korlátozások, amelyekkel az autósok leginkább útépítési munkaterületen találkozhatnak, valamint a félreérthető jelzések nem javítják, hanem – főleg hosszabb távon – rontják a közlekedési biztonságot és morált, ezért meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a közlekedésben részt vevő autósok és fuvarozók is kifejtsék álláspontjukat egy-egy táblával kapcsolatban. Kondorosi és László leszögezték ugyanakkor, hogy a forgalmi rend és ezzel együtt a táblázás meghatározása szakmai feladat, a döntési kompetenciáknak éppen ezért szakmai kézben kell maradniuk.

A közúti közlekedés rendjét meghatározó táblák kihelyezése mindenütt az adott útszakaszt üzemeltető intézmény feladata. Ennél fogva Magyarországon három nagy „tábla-gazda” van. A Magyar Közút Kht. a 30 ezer kilométeres közúthálózaton 300 ezer táblát gondoz, az 1100 km-es gyorsforgalmi úthálózaton az Állami Autópálya Kezelő Zrt., a mintegy 130 ezer kilométer hosszú településeken belüli közutakon az önkormányzatok helyezik ki a forgalmi rendet meghatározó táblákat. A vasúti átjárókért, sorompókért és fénysorompókért a MÁV Zrt. felel. Kondorosi Ferenc és László Sándor egyetértettek abban, hogy ezen a gyakorlaton nem célszerű változtatni, hiszen mindenütt az adott útszakasz üzemeltetője rendelkezik a legtöbb adattal az útállapotról, a közlekedési szokásokról és általában a szakszerű táblázást megalapozó információkról.

A táblákkal kapcsolatos észrevételeket online és telefonos formában meg lehet tenni – a saját hatáskörébe tartozó bejelentéseket a Magyar Közút Kht. kivizsgálja, a többit pedig továbbítja. A bejelentések terepe a Kht. www.kozut.hu honlapján az ugyfelszolgalat@kozut.hu cím, illetve az Út-vonal ( 06 40 18 8866), mely helyi tarifával hívható általános úthiba bejelentő vonal.