Az Unió polgárainak négyötödét a szervezett bűnözés, a terrorizmus és drogkereskedelem elleni küzdelem, valamint háromnegyedüket az alapvető emberi jogok védelme foglalkoztatja a legjobban a bel- és igazságügyi kérdések közül – erre az eredményre jutott a hétfőn közzétett a Bizottság megbízásából készült felmérés, mely a jövőbeni a bel- és igazságügyi szabályozási törekvések feltérképezése kapcsán készült.

A legfontosabb bel- és igazságügyi területekről készített legújabb Eurobarometer felmérés szerint, a 27 ezer megkérdezett 80 százalékát a szervezett bűnözés és a terrorizmus, valamint a drogkereskedelem elleni fellépés foglalkoztatja, míg 78 százalék az alapvető emberi jogok támogatását – beleértve a gyermekek védelmét – tartja a legfontosabbnak. A közvélemény kutatásból az is kiderült, hogy ezeken a területeken a polgárok nagy része szívesen látna a jövőben uniós szintű cselekvést és szabályozást, melyek várakozásuk szerint jobb eredményeket érhetnének el, mint a nemzeti szintű szabályozás és végrehajtás. EU-s szinten a leghatékonyabb a válaszadók 72 százaléka szerint a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni fellépés lenne, miközben csak 18 százalék gondolja úgy hogy, ezen területeken közösségi fellépés nem javítana a helyzeten. A megkérdezettek 65 százaléka szerint a drogok elleni küzdelemnek és az alapvető emberi jogok jobb érvényesülésének is további lendületet adna, ha közösen lépnének fel a tagállamok.

„A bel- és igazságügyre vonatkozó szabályok az emberek érdeklődésének középpontjában állnak, ezért az Európai Bizottság számára különösen fontos, hogy a megismerje lakosai véleményét a jövőbeli szabályozási törekvései kialakítása kapcsán” – közölte a felmérés hétfői közzététele kapcsán Jaques Barrot, bel- és igazságügyi biztos.

Különösebben nem foglalkoztatja ellenben a válaszadókat a bírói és a rendőrségi információk cseréje a tagállamok közt, valamint az EU határainak védelme, melyeket a válaszadók alig ötöde tart fontosnak közösségi szinten. A Bizottság szerint ez úgy is értelmezhető, hogy a polgárok szabad utat adnak a cselekvések folytatására ezeken a területeken.

A mostani Eurobarometer felmérés és a hozzá kapcsolódó nyilvános konzultáció a következő 2010-től érvényes négy éves belbiztonsági és igazságügyi program előkészítésének részét képezi, mely a jelenlegi Hágai Programot követi majd.