A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) határozatban szólította fel a Magyar Telekomot, hogy az emelt díjas és a megkülönböztetett emelt díjas szolgáltatás esetén is csak akkor számítsa fel a hívás díját, ha a hívott számon a hívás időpontjában tartalom- vagy információszolgáltatás érhető el.

Az NHH 2009-es piacfelügyeleti tervében jelezte, hogy ebben az évben kiemelt feladatának tekinti az emelt díjas számok használatának vizsgálatát a gyakori fogyasztói érdeksérelmek megelőzése érdekében.

Az NHH a hírközlési fogyasztói jogok képviselőjének kezdeményezésére indított piacfelügyeleti vizsgálat során megállapította, hogy a Magyar Telekom a TeleMedia Interaktív Szolgáltatások Kft-vel, mint számhasználóval fennálló szerződés keretében, olyan esetben is számlázott a hívások után, amikor a hívott fél egy másodpercen belül automatikusan bontotta a hívást és a hívó csak foglalt jelzést hallott. Az NHH felszólította a Magyar Telekomot, hogy a bejelentőnek kiszámlázott 350 hívással (darabonként 250 forint + 20% áfa) a jogszabályoknak megfelelően számoljon el.

A hatóság az ellenőrzés keretében azt is vizsgálta, hogy a számhasználó cég milyen végberendezést üzemeltet az adott emelt díjas számon. Megállapította, hogy a TeleMedia szoftvere minden, a számhasználó és a szolgáltató közötti szerződésben rögzített emelt díjas és emelt díjas megkülönböztetett számra érkezett hívást sikeres hívásként rögzített annak ellenére, hogy a hívást egy másodpercen belül bontotta.

A rendszer a Magyar Telekom hálózatából érkező hívásokat csengetési hang nélkül fogadta, majd az inaktív emelt díjas számokra (azaz olyan telefonszámokra, amelyhez nincs tartalomszolgáltatás rendelve) érkezett hívásokat elbontotta. A bontott hívásoknál a hívó fél foglalt jelzést hallott, melyet a Magyar Telekom központja hozott létre. A számhasználó cég nyilatkozata szerint más elektronikus hírközlési szolgáltatóval fennálló hasonló szolgáltatásra irányuló tevékenysége során, ilyen esetekben „a szolgáltatás nem elérhető” közlemény hallható és nem számol fel díjat. A TeleMedia nyilatkozataiból kiderült, hogy az érintett emelt díjas számon sem a bejelentői hívások idején, sem a hatósági próbahívások időpontjában nem volt elérhető tartalomszolgáltatás.

Az NHH a határozatban kötelezte a Magyar Telekomot, hogy úgy módosítsa általános szerződési feltételeit, hogy az előfizetők számára átlátható és egyértelmű legyen, hogy az emelt díjas vagy emelt díjas megkülönböztetett számok hívása mikor minősül leszámlázható sikeres hívásnak. Felszólította, hogy a részére kijelölt és bármely számhasználóval együttműködve használt emelt díjas vagy megkülönböztetett emelt díjas számra irányuló hívás díját ne számítsa fel akkor ha foglalt, vagy a hálózat torlódására utaló jelzés hallható.

A határozatban foglaltak végrehajtására a Magyar Telekom a jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidőt kapott. Amennyiben ennek január végéig nem tesz eleget, akkor a hatóság bírságot szab ki, melynek mértéke a szolgáltató elektronikus hírközlési tevékenységgel kapcsolatos értékesítésből származó előző üzleti évi árbevételének 0,25 százalékáig terjedhet. Az NHH ezen túl a cég vezető tisztségviselőjét 50 ezertől 3 millió forintig terjedő bírsággal is sújthatja.