A törvényeket betartva gazdálkodott a Fidesz és pártalapítványa, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány – derült ki az Állami Számvevőszék csütörtökön nyilvánosságra hozott jelentéséből.

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség a 2006. és 2007. évi pénzügyi beszámolóit a párttörvényben előírt formában és tartalommal a Magyar Közlönyben és internetes honlapján határidőben közzétette. Mindkét beszámolóját a számvevőszéki vizsgálatot megelőzően önellenőrzéssel módosította – olvasható az ÁSZ jelentésében.

A tanulmány rámutatott, hogy a módosított beszámoló szerint a párt bevétele 2006-ban mintegy 2,9 milliárd, 2007-ben több mint 1,5 milliárd forint volt.

Az önellenőrzéssel helyesbített éves beszámolók megbízható és valós képet adtak a gazdálkodásról, mivel a számvevőszéki ellenőrzés által feltárt bevételi eltérések egyik évben sem minősültek lényegesnek – olvasható a dokumentumban.

Az Állami Számvevőszék ugyanakkor rámutat arra, hogy a párt számviteli szabályozásait hiányosan igazította a módosult törvényi előírásokhoz, a megváltozott gazdálkodási sajátosságokhoz. Nem voltak figyelemmel az ingatlanok hasznosítására vonatkozó párttörvényi korlátozásra, amelynek értelmében a bérelt ingatlanok bérbeadása nem engedélyezett. A számviteli politikához kapcsolódó szabályzatok közül a pénzügyi, értékelési szabályzatot nem aktualizálták a számviteli törvény módosításával összhangban. A szabályozást azonban az ellenőrzés észrevételére a jogszabályi előírásoknak megfelelően módosították – derült ki a jelentésből.

A párt könyvviteli nyilvántartásai szerint névtelen bevételt nem fogadott el, gazdasági társaságban részesedést nem szerzett, értékpapírt nem vásárolt. A bérelt ingatlan hasznosításán kívül betartotta a párttörvényben foglalt korlátozásokat – állapította meg a számvevőszék.

A bizonylati rend és az okmány-fegyelem vonatkozó törvényi és belső előírásait betartotta a Fidesz. A költségvetési gazdálkodási szabályzat előírásai szerint működött a kötelezettségvállalás, utalványozás és ellenjegyzés – tette hozzá az ÁSZ.

Az Állami Számvevőszék vizsgálata szerint a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány is törvényesen gazdálkodott 2006-ban és 2007-ben.

Az alapítvány kuratóriuma az ellenőrzött időszakban az alapító okirat előírásait betartva, törvényesen működött. A kuratórium vagyoni döntései a pártalapítványi törvényben és az alapító okiratban rögzített tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási célok megvalósítását szolgálták. Az alapító okirat és az SZMSZ az alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználási módját a törvényi rendelkezéseknek megfelelően szabályozták, a képviseleti jog és a bankszámla feletti rendelkezés gyakorlása az alapító okirat és a belső szabályzatok rendelkezéseivel összhangban történt – áll a jelentésben.

Az alapítvány összes bevétele 815 millió forint volt az ellenőrzött években, ebből a központi költségvetési támogatás 96,2 százalékot, a csatlakozói adomány 1,6 százalékot tett ki, a többi bevételt költségtérítések és a szabad pénzeszközök kamatbevétele tette ki – derül ki a dokumentumból.

A szervezet határidőben elkészítette az egyszerűsített éves beszámolókat az ellenőrzött évekre a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályzatoknak megfelelően.

Az alapítvány munkáltatói és kifizetői jogkörében eleget tett az adózási és társadalombiztosítási jogszabályok rendelkezéseinek, vezette az előírt nyilvántartásokat, és az adatszolgáltatást teljesítette – írta az Állami Számvevőszék.