Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló törvény módosítását javasolja az önkormányzati miniszternek, mert az nincs összhangban az önkormányzati törvénnyel – olvasható az ÁSZ jelentésében.

Az egyértelmű alkalmazhatóság miatt a törvény előírásainak pontosítását is javasolták a szakminiszternek, a főpolgármestertől pedig azt kérik, hogy gondoskodjon a 2009-es forrásmegosztásnál a 2007-es és 2008-as megosztás – az ÁSZ által javasolt – korrekciójáról.

A forrásmegosztásban kettős és egymással nem összhangban lévő szabályozás alakult ki. A forrásmegosztási törvény nem határozza meg a megosztásnál figyelembe veendő feladatokat. Az önkormányzati törvény megosztás módjára vonatkozó előírásaival ellentétes, illetve annak nem megfelelő előírásokat tartalmat.

A vizsgálat megállapította, hogy a forrásmegosztási rendelet megalkotásánál a forrásmegosztási törvény előírásait alkalmazták, az önkormányzati törvény rendelkezéseit figyelmen kívül hagyták.

A jelentésben leírták, hogy az önkormányzati törvényt figyelmen kívül hagyva, egyszerű többségi szavazattal módosított, 2007. december 30-án hatályba lépett forrásmegosztási törvény az egyéb központi adókból a kerületi önkormányzat által beszedett adóbevétel és a kerületi önkormányzat által beszedett helyi adóbevétel 100 százaléka a kerületi önkormányzatot illeti meg.

Hozzáteszik, hogy a 2008-as forrásmegosztási rendelet az állandó népességhez kapcsolódó normatív hozzájárulások közül nem vette figyelembe a többi között a körzeti igazgatás körébe tartozó gyámügyi igazgatási feladatokat, a pénzbeli szociális juttatásokat, a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai körébe tartozó családsegítés és/vagy gyermekjóléti szolgáltatás működtetését. Ezért a 2008-as forrásmegosztás korrekciója során a megosztandó bevételek összegét meg kell növelni a háttérszámításból hiányzó állandó népességhez kapcsolódó normatív hozzájárulások 12,1 milliárd forintos előirányzatával.

Az ÁSZ-jelentés tartalmazza azt is, hogy a forrásmegosztási törvény szerint a bázisév önkormányzati költségvetési beszámolójának az ÁSZ vagy a Kincstár által elvégzett felülvizsgálata esetén a vizsgálat alapján korrigált adatokat kell figyelembe venni, ezért az ÁSZ számítása szerint a “központi hozzájárulás” összesen 123 millió forinttal, a felhasználási kötöttséggel járó támogatások összege 23 ezer forinttal lett kevesebb.

Mint írták: 2006-ban már nem járt normatív hozzájárulás az egyéb közoktatási, nevelési, oktatási feladatok körébe tartozó kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatokhoz. Ezért a fővárosi önkormányzat szabálytalanul vett figyelembe a működési kiadásban három szakfeladatot, ennek következtében az ÁSZ számítása szerint az összes működési kiadás 1,5 milliárd forinttal kevesebb a forrásmegosztási rendelet háttérszámításához viszonyítva.

A vizsgálat szerint a belterületi területre számított népsűrűség meghatározása továbbra sem egyértelmű, mert nem szabályozta, hogy az a belterület népességének, vagy a forrásmegosztási törvény szerinti állandó népességnek és a belterületi területnek a hányadosa.