Késik a médiatörvény-tervezet harmadik változata; a kidolgozók közül többen úgy nyilatkoztak az MTI-nek, hogy várhatóan csak február első felében hozzák nyilvánosságra az ismét átdolgozott anyagot, amelybe nem kerülnének be jelentősebb szerkezeti újdonságok.

Jánosi György szocialista országgyűlési képviselő azt mondta a második változatról a január 13-án tartott konzultáción, hogy szeretnék két héten belül elkészíteni a harmadik változatot, s annak nyilvános vitája után “ül le az öt parlamenti párt médiapolitikusi köre, és próbálja véglegesíteni azt a tervezetet, amit szeretnénk benyújtani a parlament elé”.

December 23-án hozta nyilvánosságra az öt frakció egy-egy tagját tömörítő kidolgozói kör a médiatörvény helyébe léptetni javasolt jogszabály tervezetének átdolgozott változatát, amelyből kihagytak több, az első verzió november eleji megjelenése után a médiában össztűz alá vett kitételt.

Ezek közé tartozik a köznyelvben csak “médiarendőrségként” elhíresült pont is, amely szerint az ORTT helyébe lépő szerv “bármely helyszínt átkutathat, oda önhatalmúlag, a tulajdonos (birtokos), illetve az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is beléphet, e célból lezárt területet, épületet, helyiséget felnyithat”.

Az új megfogalmazás szerint a hatóság “feladatai ellátásához, a tényállás tisztázása céljából – a Nemzeti Médiahatóság kérésére – bármely személy vagy szervezet köteles a kezelésében levő adatokat, illetve a birtokában levő iratok másolatát olvasható és másolható formában a Nemzeti Médiahatóság rendelkezésére bocsátani, továbbá adatokat a Nemzeti Médiahatóság által meghatározott, összehasonlításra alkalmas formátumban szolgáltatni, valamint felvilágosítást adni”.

Kikerült az anyagból az a kitétel is, amely szerint tevékenysége vagy mulasztása miatt háromhavi bérének megfelelő büntetéssel sujtható a felelős szerkesztő.

Emellett a tervezet, amely – például a közmédiumok átalakulásánál – eredetileg több idei december 31-i és jövő január elsejei határidőpontot tartalmazott, fél évvel csúsztatja ezeket a dátumokat, egyben kimondatná: “felhatalmazást kap a kormány, hogy e törvény végrehajtása érdekében költségvetési címet, illetve ahhoz tartozó előirányzatokat hozzon létre, előirányzatokat töröljön, illetve az egyes előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre”.