A Nemzeti Jogvédő Alapítvány és Szolgálat szakmai munkacsoportot alakított a nemzeti vagyon védelmét szolgáló jogi lépések megtétele érdekében.

A munkacsoport egyrészt a múltban elkövetett, a nemzeti vagyon “elherdálását” eredményező jogsértéseket kívánja feltárni és orvosolni, másrészt a jövőre nézve a megmaradt nemzeti vagyon védelmének jogi kereteit fogja kidolgozni, és érvényesülésüket kikényszeríteni. A jogellenes privatizációs ügyletek felülvizsgálata érdekében, elsősorban próbaperek indítására, illetve indokolt esetben büntető feljelentések megtételére kerül majd sor, továbbá egy átfogó jelentés készítésére. A megmaradt nemzeti vagyon védelmében olyan vagyontörvény tervezet kidolgozását és szakmai- politikai elfogadtatására tűzte ki célul a munkacsoport, amely hatékonyan akadályozhatja meg a megmaradt nemzeti vagyon eladását, illetve hatékony szabályozást ad a csalárd módon elidegenített nemzeti vagyon jogi eszközökkel történő visszaszerzésére.

Ecuadori példa

A munkacsoport az ecuadori példát figyelemre méltónak tartja, ahol a megválasztott elnök teljesítve választási ígéretét nemcsak felfüggesztette a dél-amerikai ország törvénytelen külső adósságainak fizetését, hanem bíróság elé is állítja az országot eladósító mintegy kétszáz felelőst, köztük nyolc volt elnököt is. A külső államadósságok és nemzeti vagyonvesztés eredetét és jogosságát vizsgáló bizottság egy amerikai ügyvédi iroda segítségével készítette jelentését, amely az elmúlt 30 év vagyonvesztését és államadósság keletkezésének hátterét vizsgálta ki. A jelentés szerint 1976 és 2006 közötti időszakban a felelősök hamis ideológiára hivatkozva indokolták meg a külföldi kölcsönök és hitelek felvételét, továbbá uzsorakamat, közvagyon eltulajdonítása, hűtlen kezelés, irathamisítás, zsarolás, tiltott vagyonszerzés a többi súlyos vád ellenük. Már ki is adták az utasítást, hogy a megnevezettek nem hagyhatják el az országot, és vagyonukat sem adhatják el.

A munkacsoport

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat együttműködő ügyvédein kívül külső szakértők is dolgoznak a munkacsoportban, így dr. Bencze Izabella, aki a szakterület első számú hazai szakértője, s aki a csoport szakmai irányítását vállalta, valamint dr. Morvai Krisztina, aki a kérdéskör emberi jogi és büntetőjogi összefüggéseinek feltárásán dolgozik.