Alkotmánybírósághoz fordult a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete a bántalmazás hivatalos eljárásban bűntette, és a kényszervallatás bűntette előkészületének büntethetővé tétele miatt.

Az elmúlt év végén döntött az Országgyűlés “A közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló” T/6218 számú törvényjavaslatról, amely beiktatta a Büntető Törvénykönyvbe a bántalmazás hivatalos eljárásban bűntette, és a kényszervallatás bűntette előkészületének büntethetőségét. A módosítás a 2008. évi LXXIX. törvény 5.§ és 6.§-aként 2009. február 1-én lépett életbe.

A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete a törvénymódosítás kapcsán több ellenvéleményt fogalmazott meg, melyet tudományos és szakmai érvekkel támasztott alá. Az MBSZE úgy véli, e két hivatali bűncselekmény előkészületének büntethetővé tétele nemcsak a szakmai érveknek mond ellent, hanem jogszabályok közötti kollíziót is szül, ezen túlmenően lehetetlenné, értelmezhetetlenné teszi a hivatalos eljárásokra vonatkozó jogszabályok alkalmazhatóságát, és mindezeken keresztül sérti a jogbiztonság elvét.

Tekintettel erre, az Egyesület az Alkotmánybírósághoz fordulva kérte e két törvényhely alkotmányellenességének megállapítását, és visszamenőleges hatályú megsemmisítését.

Az MBSZE leszögezi, hogy mindennemű jogsértés ellen — így a hivatali bűncselekmények ellen is — a törvény szigorával, hatékonyan kell fellépni. Ha a jogalkotó úgy gondolja, hogy a hatályos büntetőjog nem tartalmaz kellő erejű retorziót, módja és lehetősége van a büntetési tétel szigorítására, a törvényi tényállás kiszélesítésére. Ez azonban nem eredményezhet olyan helyzetet, amely —álláspontunk szerint— egy alkotmányos alapelv sérülésén keresztül megnehezíti a hatályos jogszabályok alkalmazását.