Január 31-ig kérhették a munkavállalók a munkáltatói adómegállapítást. A munkáltatónak ezt nem kötelező elvállalnia, de ebben az esetben értesítenie kell a munkavállalót az idén bevezetett egyszerűsített bevallás lehetőségéről.

A munkavállalók, társas vállalkozások (polgári jogi társaságok) tagjai január 31-ig kérhették munkáltatójuktól az adómegállapítást. A törvény továbbra sem kötelezi a munkáltatókat arra, hogy az adómegállapítást elkészítsék, aki azonban ezt nem vállalja, köteles tájékoztatni a munkavállalót az idén bevezetett egyszerűsített bevallás választásának lehetőségéről. Ha a munkáltató kész az adómegállapítás elkészítésére, de a magánszemély nem kéri, az utóbbinak erről is nyilatkoznia kell munkáltatója számára január 31-ig.

Amennyiben a munkáltató vállalja az adó megállapítását, az adó elszámolásához és a kedvezmények érvényesítéséhez szükséges – az adózó által legkésőbb március 20-ig átadott – igazolások alapján május 20-ig köteles elkészíteni és a magánszemélyeknek átadni az adómegállapítást, az adóhatósághoz pedig június 10-ig, elektronikus úton eljuttatni.

A munkáltatónak az általa megállapított adó és a levont adóelőleg különbözetét a legközelebbi fizetéskor, de legkésőbb június 20-ig kell elszámolnia az adózóval.

A magánszemélyek önadózóként az idén is benyújthatják az 0853-as bevallást, vagy az adóhatóság közreműködésével egyszerűsített bevallást nyújthatnak be. Az adóhatósági adómegállapítás (ADAM) az idei évtől megszűnt.