A közlekedési jogalkotás és jogalkalmazás problémáiról, időszerű kérdéseiről, azok lehetséges megoldási javaslatairól tárgyalt a tegnapi napon Kondorosi Ferenc, az Új rend és szabadság program kormánybiztosa kezdeményezésére összehívott Közlekedési Kerekasztal.

A Miniszterelnöki Hivatalban megtartott egyeztetésen az érintett tárcák mellett az ORFK, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a Magyar Közút Kht., valamint a Közlekedéstudományi Intézet szakemberei vettek részt.

A kerekasztal-megbeszélés legfontosabb napirendi pontjai között szerepelt a kijelölt gyalogos-átkelőhelyekkel kapcsolatos KRESZ módosítási javaslat megvitatása, mely szövegszerűen tartalmazza, hogy ha a gyalogos a zebra felé közeledik és jelzi áthaladási szándékát, akkor az autósnak feltétel nélkül meg kell állnia. Az értekezleten elhangzott javaslattal kapcsolatos szakértői egyeztetések hamarosan véget érnek, a tárcák kiemelt és sürgős ügyként kezelik az új szabályozás mielőbbi elfogadtatását.

A gépjárművezető vizsgáztatásról és szakoktatói tevékenységről szóló szabályozást szintén különös fontosságú kérdésként kezelték a kerekasztal résztvevői. A szakoktatói tevékenységet szabályozó rendelet módosításának tervezete elkészült, mely tartalmazza többek közt a korszerű oktatástechnológiai módszerek bevezetését, és a legkorszerűbb Európai Uniós gyakorlatok, irányelvek átvételét. A hatóságok dolgoznak az előéleti pontrendszer felülvizsgálatán is, valamint áttekintették annak lehetőségét is, miként lehetne az előéleti pontrendszert összekötni a kezdő jogosítvány intézményével.

A kerekasztal megvitatta a közúti közlekedés rendjét szabályozó táblák kapcsán az autóstársadalmat ingerlő úgynevezett „kintfelejtett” táblák ügyét is. A szigorú közútkezelői és rendőri ellenőrzés mellett szükség van a jogszabályban előírt 5 évenként kötelező táblarevízió gyakoribbá tételére, valamint a táblaellenőrzés eszközrendszerének felülvizsgálatára, az önkormányzatok mint közútkezelők felelősségének érvényesítésére.

A megoldandó kérdések között szerepelt még a gépjárművek kötelező tartozékai – elsősorban az izzókészletre és a mentődobozra vonatkozó, mára életszerűtlenné vált szabályozás – felülvizsgálatának szükségessége.