Négy jogvédő szervezet közös nyilatkozatban tiltakozik a miskolci rendőrkapitány múlt pénteken tett kijelentései ellen, és egyúttal egyeztetést kezdeményez Bencze József országos rendőrfőkapitánnyal a témával kapcsolatban.

Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda és a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezetek közösen tette nyilatkozatot. A dokumentumban a miskolci rendőrkapitány múlt hét pénteken tett kijelentései ellen tiltakoznak. Pásztor Albert akkor azt mondta: a decemberben és januárban Miskolcon történt valamennyi rablási “bűncselekmény elkövetője cigány származású volt”.

A négy szervezet felhívta a figyelmet arra, hogy nincs összefüggés valakinek a kisebbséghez tartozása és a bűnözésre való hajlandósága között. A bűnözési hajlam etnikailag nem meghatározott. Az ilyen összefüggés létezését állítók csupán statisztikai adatoknak álcázott előítéletes általánosításokat hangoztatnak – fogalmaztak. Ez azzal jár, hogy kisebbségi csoporthoz tartozókat eleve bűnözésre hajlamosként jelölnek meg. Az ilyen általánosítás pedig kirekesztő, mert az érintett csoporthoz tartozó valamennyi ember boldogulásra való esélyét veszi el – áll a nyilatkozatban.

Álláspontjuk szerint nagyon szigorúan ítélendő meg, ha egy rendőri vezető nyilatkozik kirekesztő módon, hiszen ő a közhatalom képviselőjeként nyilvánul meg, az állam képviselőjének nyilatkozata pedig kizárólag az alkotmány értékrendjén alapulhat. Az alkotmányos értékrendből az következik, hogy az államnak a rasszizmus ellen kell tennie – tették hozzá.

A jogvédők szerint az államnak kötelessége kiállni amellett, hogy Magyarországon a bűnüldözés nem alapulhat előítéleteken, etnikai alapú bűnözési hajlandóság pedig nincs. Az államnak e kötelezettsége akkor is fennáll, ha Magyarországon nagyon sokan ezzel ellentétesen gondolkodnak – olvasható a dokumentumban.

Dénes Balázs, a TASZ elnöke azt mondta: azért tették közzé a nyilatkozatot, mert a rendőrkapitány szavai a botránykeltésen és az előítéletek megerősítésén túl nem szolgáltak semmi mást. Azt azonban el tudja képzelni, hogy rendőrségi szakemberek, szociológusok megfelelő kutatások és tények prezentálásával kívánják láttatni, hogy mi a helyzet a rablások elkövetőivel. Ebben az esetben azonban az etnikai hovatartozáson túl számos más szempont is vizsgálandó. A rendőrkapitány kijelentései azonban “anekdotikus információnak” tűnnek, amelyek csak az évszázados előítéletek szítására alkalmasak – tette hozzá.