A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 39. § (2) bekezdése alapján az a belföldi magánszemély, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult, egészségügyi szolgáltatási járulékként, 2009. január 1-től havonta 4500 (napi 150) forintot köteles fizetni.

Azon adózók részére, akik korábban teljesítették bejelentési kötelezettségüket, az adóhatóság automatikusan a megváltozott összegű járulékról küld határozatot. Minden olyan adózó, aki a fenti jogszabály hatálya alá tartozik, a teljes 2009-es adóévre vonatkozó előírást tartalmazó határozatot fog kapni, melyhez 12 db megszemélyesített csekket mellékelünk. Amennyiben a határozatok elkészítésének időpontjában ismert a kötelezettség évközi megszűnésének dátuma is, akkor a járulék előírását és a mellékelt csekkek darabszámát ennek megfelelően postázza az APEH.

A határozatok havi bontásban, és esedékességenként tartalmazzák a 2009. évi egészségügyi szolgáltatási járulékkötelezettséget, melyet a tárgyhót követő hó 12.-ig vagy, ha ez az időpont munkaszüneti vagy pihenőnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon kell megfizetni.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 20. § (6) bekezdése szerint a magánszemély a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján keletkezett fizetési kötelezettségét és annak megszűnését 15 napon belül jelenti be az állami adóhatóságnak. A bejelentés alapján az adóhatóság az adóévre vonatkozó havi járulékfizetési kötelezettséget határozattal előírja, a befizetéseket nyilvántartja. 2009. január 1-vel a jogszabály kiegészült azzal, hogy a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján keletkezett fizetési kötelezettség megszűnését a magánszemélynek nem kell bejelentenie, ha e fizetési kötelezettség biztosítással járó olyan jogviszony létesítése miatt szűnik meg, – Pl: a magánszemély munkaviszonyt, megbízási jogviszonyt, társas vállalkozói jogviszonyt egyéni vállalkozói jogviszonyt létesít – amelyet az állami adóhatósághoz az Art. 16. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően bejelentettek. Változatlanul a magánszemélynek kell bejelenteni, ha Pl: nyugdíjra szerez jogosultságot, nappali tagozatos tanulóvá, hallgatóvá válik, vagy külföldön (egyezményes országban, EGT tagállamban) biztosítással járó jogviszonnyal rendelkezik.

Abban az esetben, ha biztosítási jogviszonya, vagy a törvényben biztosított egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága megszűnik, akkor a ’T1011 számú adatlapon az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre ismételten be kell jelentkeznie.