„Bátorító előrehaladás” következett be az elmúlt fél évben a szolgáltatási irányelv tagállami átültetéseinek folyamatában – állapította meg legújabb jelentésében az Eurochambres. A kereskedelmi kamarák európai ernyőszervezete ennek dacára attól tart, hogy a gyakorlati megvalósítás körüli visszásságok megkérdőjelezik majd az irányelv tényleges üzleti hasznát a vállalkozások számára. Magyarország e téren a jobban teljesítő tagállamok közé került.

Az Eurochambres a napokban a szolgáltatási irányelvről Prágában rendezett konferencia kapcsán mutatta be a direktíva átültetéséről és gyakorlati megvalósításáról félévente rendszeresen közzétett felmérésének legújabb (immár negyedik) kiadását. Eszerint az elmúlt hat hónapban Luxemburg kivételével minden tagállamban történt előrelépés a jogszabály meghonosítását illetően. Ám a liberalizáció konkrét üzleti előnyeinek érvényesülésével kapcsolatban továbbra is sok a kérdőjel.

A szolgáltatási irányelv tagállami jogrendszerekbe való átültetésének határideje 2009. december 28. Az EU-tagállamok háromnegyedében a nemzeti kereskedelmi és iparkamarák úgy gondolják, erre az időpontra a jogharmonizáció valóban be is fejeződik. A kamarák fennmaradó egynegyede bizonytalan, vagy egyenesen szkeptikus e tekintetben. Aggodalmuk leginkább az irányelv egyik kulcselemének tekintett egyablakos ügyintézési pontok kialakításával, az elektronikus ügyintézési eljárások működtetésével, illetve bizonyos nemzeti sajátosságokkal kapcsolatos.

Magyarország esetében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara arról tájékoztatta az Eurochambres-ot, hogy a kormányzatnak „világos célja” az irányelv átültetésének befejezése a 2009. decemberi határidőre. Ez azonban komoly kihívást jelent, tekintettel a direktívában szereplő rendelkezéseknek ellentmondó korábbi önkormányzati rendeletek nagy számára. ”Nincs még végső döntés arról, hogyan valósul meg az egyablakos ügyintézési pontok felállítása” – olvasható az összefoglalóban, amely azonban azt is elismeri, hogy folyamatos egyeztetések zajlanak e témában, s ezek során az MKIK-val is konzultáltak.

Az Eurochambres ezzel kapcsolatban úgy fogalmaz, „aggasztó, hogy alig 12 hónappal az átültetési határidő lejárta előtt egyes tagállamok még nem döntöttek az egyablakos modellről”. A kamarai ernyőszervezet szerint ezen túlmenően különösen fontos lenne annak biztosítása, hogy az egyablakos ügyintézési pontok mindegyikét egy rendszerbe lehessen kötni és tökéletesen együtt tudjanak működni – máskülönben a rendszernek nem sok haszna lesz az üzleti vállalkozások számára. Egyes kamarák különösen aggódnak amiatt, hogy a nyelvi akadályok túlságosan nagynak bizonyulnak majd. Az Eurochambres szerint ezért a tagállamoknak vagy lehetővé kell tenniük a többnyelvű eljárást ezeken az egyablakos ügyintézési pontokon, vagy „gyors és hatékony fordító mechanizmusokat” kell kialakítaniuk.

A legfontosabb feladat ma az irányelv végrehajtását szolgáló elektronikus rendszerek felállítása, koordinációja és együttműködésük lehetőségének (interoperabilitásának) megteremtése – figyelmeztet az ernyőszervezet. Egyes tagállami kamarák ugyanis súlyos gondokról számoltak be az elektronikus ügyintézés gyakorlati megvalósulásával kapcsolatban.