A foglalkoztatás biztonságáért – Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség (OMMF) tevékenységét az elfogadott 2008. évi „Szakmai program” és „Munkaterv”, a kormányzati célkitűzések és az Európai Unió foglalkoztatás-politikával, munkavédelemmel kapcsolatos követelményeinek megfelelően végzi.

Az OMMF tevkenységéhez jó alapot szolgáltat a 2007-ben létrejött, a munkabiztonság és munkaegészségügy szerves egységén nyugvó hatósági felépítés. A szakmai területek szorosabb együttműködése folytán, egyre hatékonyabbá válnak azok az erőfeszítések, melyek a foglalkoztatási kultúra fejlesztésére és a munkahelyi biztonság, egészségvédelem megvalósítására irányulnak.

Az OMMF beszámolója a 2008. évben elvégzett feladatokról→