A társasházi energiatámogatás érvényesítése, illetve a támogatás igénybevételének ellenőrzése a jogszabályi előírások miatt nehéz és összetett feladat elé állítja a közös képviselőket. A Magyar Államkincstár ezt maga is elismeri. Az állampolgári jogok biztosa, Szabó Máté világos, mindenki számára érthető elvárásokat, normaszöveget és segítséget sürget.

Egy budapesti társasház közös képviselőjétől egy ellenőrzés során a Magyar Államkincstár adatokat kért, és közöttük voltak olyanok is, amilyeneket például az energiaszolgál­tatótól kellett volna beszereznie. Jogszabály ugyanis nem rendelkezik arról, hogy az energiatámogatás igénybevételének ellenőrzése kapcsán melyek a közös képviselőtől bekérhető adatok. A több dossziényi anyag bemutatása után a képviselőtől újabb információkat, részletes kimutatást igényeltek. Az ellenőrzés jogalapjaként pusztán a lakosság energiafelhas­ználásának szociális támogatásáról szóló kormányrendelet számát jelölték meg, konkrét jogszabályhely nélkül (ami már önmagában a jogbiztonságot sértő eljárás).

A közös képviselők általában nem jogi szakemberek. Ennek ismeretében nem nehéz elképzelni, milyen kihívást jelent, ha maradéktalanul eleget szeretnének tenni a kincstár szerint is bonyolult jogszabályban meghatározott kötelezettségeknek. A közös képviselők feladatának szakszerű ellátásához elengedhetetlenül szükséges a világos, mindenki számára érthető normaszöveg, valamint hogy rögzítve legyenek az adminisztrációs elvárások és hogy segítséget kapjanak a teljesítésükhöz – így látja az ombudsman. A jogalkalmazói magatartás ugyanis eleve nem lehet kiszámítható, ha a feladatok és a végrehajtás ellenőrzésének tartalma nem egyértelmű és előre meghatározott – mutat rá az állampolgári jogok országgyűlési biztosa.

Nincs például olyan formanyomtatvány, amelynek naprakész vezetésével elkerülhetővé válna, hogy a társasházi közös képviselők rémálomként éljenek meg egy-egy ellenőrzést. További gondot jelentenek a költségek. Az ellenőrzés során bekért iratok másolása igen sokba, többezer forintba kerülhet. Erre általában nem futja a társasházak költségvetéséből. Az ellenőrzés nem is érint minden lakót, ennélfogva a másolás árát nem a társasháznak, hanem az energiatámogatásra szociális okból jogosultaknak kellene megfizetniük, ami nem tekinthető méltányosnak.

Kívánatos tehát, hogy meghatározzák a támogatás-érvényesítés ellenőrzésének pontos jogszabályi kereteit, tisztázzák a közös képviselők szerepét. A biztos a Magyar Államkincstár elnökénél kezdeményezte, hogy az energiatámogatások ellenőrzése során hívják fel a figyelmet: nem szükséges mindent másolatban benyújtani, az érintettek személyesen is eleget tehetnek az iratbemutatási kötelezettsége­iknek.