Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK), az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) és a Magyar Helsinki Bizottság közös sajtótájékoztatón mutatta be a 2006. december 28-i háromoldalú együttműködési megállapodásuk alapján közösen megvalósuló határmegfigyelő program első évéről (2007) szóló jelentést.

A sajtótájékoztatón a három szervezet képviselői megerősítették, hogy a határmegfigyelő program jelentős előrelépést jelent a szervezetek együttműködésében, amelyet a jövőben is folytatni kívánnak.

A magyar megállapodás aláírása óta Európa több országában is e megállapodás szolgált a határmegfigyelés terén a civil és hatósági együttműködés szabályozásának alapjául. Hasonló megállapodások jöttek létre Szlovéniában, Szlovákiában, Romániában, illetve előkészületben vannak Bulgáriában és Lengyelországban. Az Egyesült Királyságban és Angolában ugyancsak hasonló együttműködés kialakításán dolgoznak.

Minden államnak joga, hogy megszabja, mely feltételek mellett engedi be a külföldieket az országba. Ezt részletesen szabályozza a magyar és az európai uniós idegenrendészeti, migrációs joganyag. Emellett azonban Magyarországon is tiszteletben kell tartani a menekültek védelmére vonatkozó – a hazai és a nemzetközi jogból fakadó – emberi jogi kötelezettségeket. A menekültek védelme azonban kiüresedik, ha a menekülők a biztonságot nyújtó országba (fizikai vagy jogi akadályok miatt) nem tudnak belépni és ott védelmet keresni, menedékkérelmet benyújtani.

A háromoldalú megállapodás lehetővé teszi, hogy a határmegfigyelő program során a Helsinki Bizottság megfigyelje, hogyan érvényesül a Rendőrség gyakorlatában a menedékkérőknek az országba való bejutáshoz és a menedékkérelem előterjesztéséhez fűződő joga, milyen a Rendőrség által feltartóztatott külföldiekkel való bánásmód és joggyakorlat. A 2007 eleje óta folyó rendszeres határmegfigyelő tevékenység helyszíne a Ferihegyi repülőtér, valamint az ukrán és szerb határszakaszok. A Helszinki Bizottság megfigyelői felkeresik az érintett határátkelőket, előállító helyiségeket és idegenrendészeti osztályokat, és a látogatások során találkoznak a feltartóztatott külföldiekkel, köztük menedékkérőkkel is, illetve betekinthetnek a különböző idegenrendészeti eljárások során keletkezett határozatok iratanyagába is.

A most nyilvánosságra hozott, A menedékkérők hozzáférése az ország területéhez és a menedékjogi eljáráshoz a Magyar Köztársaságban című jelentést az ORFK, az UNHCR és a Helsinki Bizottság szakértőiből álló háromoldalú munkacsoport készítette elő. A munkacsoport tíz pontban fogalmazta meg ajánlásait a további együttműködésre, valamint a Rendőrség által intézkedés alá vont külföldiek jogainak hatékonyabb védelmére vonatkozóan.

A határmegfigyelésnek a jogszabályok vagy a hatósági jogalkalmazás hiányosságait is napvilágra hozó konkrét eredményei – a Bizottság reményeink szerint – elősegítik azt, hogy Magyarországról senkit semmilyen körülmények között ne lehessen visszaküldeni olyan országba, ahol üldözés veszélyének, vagy kínzás, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek lenne kitéve.

Határmegfigyelő program 2007-es jelentése→