Az Országos Rendőr-főkapitányság tegnap az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság, a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet és a Nemzeti és Etnikai Jogvédő Iroda képviselőivel együtt szakmai egyeztetést folytatott a közrend és a közbiztonság helyreállítása érdekében. A találkozóra a négy szervezet kezdeményezésére került sor.

Az ORFK érintett szakmai vezetői és a civil szervezetek képviselői részvételével megtartott egyeztetésen az ORFK tájékoztatást adott a miskolci kapitány sajtótájékoztatójával kapcsolatban lefolytatott vizsgálat megállapításairól, illetve a résztvevők kifejtették az ott elhangzottakkal kapcsolatos véleményüket.

Az ORFK képviselői kiemelték, hogy a kérdéses nyilatkozat mögött meghúzódó összetett társadalmi problémák kezelésére, a jogellenes cselekmények kiváltó okainak megszüntetésére a Rendőrség egyedül nem képes. A Rendőrség felelőssége a közbiztonság és a közrend fenntartása érdekében szükséges intézkedések megtétele, ugyanakkor a bűncselekmények elleni fellépés tekintetében nem tehető különbség sem az áldozatok, sem az elkövetők nemzeti és etnikai hovatartozása alapján. Ezen jellemzőktől függetlenül minden bűncselekmény esetén az a cél, hogy megtörténjen a bűncselekmények elkövetőinek felderítése, velük szemben az állam büntetőjogi igényének érvényesítése, illetve az áldozatok által elszenvedett sérelmek lehetőség szerinti jóvátétele.

A civil szervezetek részéről javaslatként elhangzott, hogy a jövőben készek közreműködni a Rendőrség állományát érintő szervezetszerű oktatásban (Rendőrtiszti Főiskola, rendészeti szakközépiskolák), ahol az alapjogok védelmével összefüggő kérdésekben tartanának előadásokat, szemináriumokat. Az ORFK a javaslatot támogatásáról biztosította, egyúttal pedig felajánlotta, hogy a jövőben a Rendőrség által szervezett szakmai továbbképzéseken lehetőség szerint a civil szervezetek is képviseltessék magukat.

A résztvevők abban is megállapodtak, hogy a jövőben az ORFK lehetőséget biztosít a jogvédő szervezeteknek az állampolgári jogokat érintő rendőri eljárások szakmai szabályait meghatározó belső normák tervezeteinek véleményezésére.

A szakmai egyeztetésen megállapodtak abban is, hogy az ilyen jellegű megbeszélésekre a jövőben rendszeresen sort kerítenek, és a továbbiakban – akár szakmai szekciókban is – rendszeresen találkoznak.

Az egyeztetés közvetlen előzménye ugyanezen szervezetek 2009. február 3-án kelt közös nyilatkozata, amely elolvasható az EKINT honlapján→