Szakítani kell a kis és olcsó állam illúziójával – mondta Kilényi Géza volt alkotmánybíró a Parlamentben a Magyar közigazgatás korszerűsítése című konferencián csütörtökön.

“Én is bedőltem a rendszerváltás idején annak az álomnak, hogy a piacgazdaság nagy mértékben helyettesíti az államot”, a piac minőségi alapon automatikusan szelektál, de ez mára köddé vált – fogalmazott a közigazgatási szakember.

A munkához való jog kapcsán például az államnak törvényben kell szabályoznia a nagy munkavállalói csoportok jogait és kötelezettségeit, ezeket a törvényeket hatóságoknak kell ellenőrizniük, betartatniuk, bírósági és mediációs rendszert kell működtetni a munkaügyi viták elrendezésére, valamint munkaközvetítői rendszert, gondoskodva a munkanélküliek képzéséről és szociális intézményhálózatot fenntartva a munkanélküliek számára. És ez csak egyetlen terület, ahol az állam jelenléte nélkülözhetetlen – jegyezte meg Kilényi Géza.

“Miért kell a közigazgatás csúcsszerveit folyamatos mozgásban tartani, újabban már nemcsak kormányváltáskor, hanem menet közben is”, holott minden ilyen átszervezés fél évre visszaveti az érintett szerv munkáját? – vetette fel a szakember.

Példaként említette, hogy az egyik kormány létrehozta az ifjúsági és sportminisztériumot, a következő csinált belőle gyermek, ifjúsági és sportminisztériumot, a harmadik pedig megszüntette a tárcát, feladatait pedig szétosztotta a többi minisztérium között.

Manapság a közigazgatás legkülönbözőbb területein hirdetik meg “esztelenül” a zéró toleranciát. Jó példa erre a szmogriadó, melynek megalkotásakor senki sem gondolta végig, milyen kapcsolódó jogi lépésekre és szervezési intézkedésekre van szükség, és olyan alapvető dolgok sem voltak egyértelműek, hogy például miként kell kihirdetni a szmogriadót, kik élveznek alóla mentességet és hogy vannak-e szankciói a rendelkezés megsértésének – mondta Kilényi Géza, aki hevesen bírálta az egészségügyi reform előkészítetlenségét, megszervezésének szakszerűtlenségeit is.

Szili Katalin házelnök a konferencia megnyitójában arról beszélt, hogy “reformfáradtság” van az országban, manapság reformról beszélni nem jó ómen, pedig a válsággal szembe kell nézni, és a kihívásokra a globális térből a lokális térbe visszahúzódva, közmegegyezés alapján kell keresni a válaszokat.

Eddig a reform egy-egy szálát keresték a politikusok, jogalkotók, és az egésszel nem foglalkoztak. A szakemberek éppen a reform fő irányainak kialakításához nyújthatnak segítséget – tette hozzá az Országgyűlés elnöke.