A versenytörvény a GVH elnökének feladatául szabja a versenykultúra fejlesztésben való közreműködést. E feladat ellátására jött létre 2005-ben a Versenykultúra Központ (VKK). A hivatal szervezetén belül önálló szervezeti egység éves munkaterv alapján látja el a versenykultúra fejlesztésével kapcsolatos feladatait.

A GVH VKK célja, hogy a jogalkotók, a piaci verseny szereplői, valamint a fogyasztók olyan világos tájékoztatást kaphassanak, amely segíti eligazodásukat a versennyel kapcsolatos előírások pontos betartásában, a versenyhez fűződő közérdek megítélésében, a szabályozás kialakítása során a verseny szempontjainak a figyelembe vételében, valamint a GVH szerepének és pontos cselekvési lehetőségének megismerésében.

A fentieken kívül a VKK feladatkörébe tartozik az OECD és a GVH által közösen létrehozott OECD–Magyar Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) tevékenységének az ellátása is. Az intézmény az OECD és a GVH szakmai hátterére építve nyújt segítséget elsősorban a kelet- délkelet-, és közép-európai országok számára. A ROK idén előreláthatólag nyolc szemináriumot szervez.

A GVH VKK 2009-es munkaterve egyebek mellett tervezi idegen nyelvű szakkönyvek lefordítását és kiadását (Richard Whish: Competition Law), a fogyasztók tájékozottságát növelő ismeretterjesztő kiadványok megjelentetését. Emellett egy-egy aktuális versenyjogi vagy versenypolitikai kérdés megvitatására a lehető legszélesebben meghatározott célközönség részére szemináriumokat, konferenciákat is szervez. Idén kerül sor a magyar gazdaságban zajló verseny alakulásának bemutatását szolgáló „Versenystatisztika” szakmai fórum keretében történő bemutatására és remélhetőleg az első alkalmazási tapasztalatok feldolgozására. A GVH tovább folytatja a jogalkotásban résztvevő országgyűlési képviselők, kormányzati szakértők, önkormányzatok, valamint a versenytörvény alapján ítélkező bírák tájékoztatását. A GVH VKK a versenykultúra fejlesztésében kiemelkedő szerepet vállaló – a versenyhivatalon kívül tevékenykedő – szakemberek munkájának elismerésére idén is kiadja a „Versenykultúráért” díjat.

A GVH VKK 2009-es munkaterve megtalálható a honlapján (www.versenykultura.hu). A szervezet tevékenységével, valamint munkatervével kapcsolatban kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat lehet három héten át megfogalmazni, amelyeket a versenykultura@gvh.hu e-mail címre lehet elküldeni.