A fogyasztóvédelmi eseti bizottság jelentését vitatja meg ma az Országgyűlés, amely megkezdi az új polgári törvénykönyv (Ptk.) részletes vitáját is.

A fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentés, az annak elfogadásáról szóló határozati javaslat mellett megvitatják a fogyasztóvédelem további erősítését szolgáló intézkedésekről szóló előterjesztést.

Ebben az Országgyűlés azt kéri a kormánytól, vizsgálja meg többek között azt, hogy lehet-e törvényt alkotni a lakossági pénzügyi szolgáltatások területén a szerződési feltételek ügyfél számára kedvezőtlen, egyoldalú módosításának, az előtörlesztésnek, valamint a pénzügyi termékek közvetítésének szabályaira.

Az új Ptk. részletes vitájának első szakasza háromórás időkeretben kezdődik meg. Az 1.200 paragrafusból, öt könyvből álló új magánjogi kódex alapvető elve az egyén autonómiájának, méltóságának, a magántulajdonnak és a szerződéses szabadságnak a tisztelete, a versenyképesség, az egyenlő felek egyenlő jogai és a gyengébbek fokozott védelme.