A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumhoz fordult az Állami Autópálya Kezelő Zrt. fogyasztókat sértő gyakorlata miatt.

A 4 napos autópálya matrica a vásárló által megjelölt kezdő napra és további három napra (összesen négy egymást követő napra) szóló matrica. Így ha például az adott nap 23. órájában vásárolják meg a matricát és kezdik meg annak használatát, úgy ezután már csak az azt követő három napon használhatják azt fel, így a négy nap valójában nem négyszer huszonnégy órát jelöl, mint az elvárható és logikus lenne. Mindez a FEOSZ álláspontja szerint sérti a fogyasztók jogait és érdekeit.

Komoly problémát jelent, hogy az autópályát használók nincsenek tisztában a négy napos időtartam fenti jelentésével, azaz jóhiszeműen a vásárlástól számított négyszer huszonnégy órán belül próbálják felhasználni a megvásárolt matricát, és mindössze a pótdíj kiszabásánál szembesülnek azzal, hogy a négy nap valójában nem kilencvenhat órát jelent. Ilyen esetekben a gazdálkodó szervezet nem teszi lehetővé méltányosságból a büntetés csökkentését, elengedését. Ráadásul, ha a fogyasztó tizenöt napon belül nem tesz eleget pótdíjfizetési kötelezettségének, akkor a korábbi pótdíj ötszörösének megfelelő összeget kénytelen befizetni.

A FEOSZ indítványozta, hogy a minisztérium a négy napos matrica meghatározásánál a használattól kezdődően négyszer huszonnégy óra kitétellel éljen. Amennyiben ez nem valósítható meg, a matricán megfelelő írásos tájékoztatással lássák el a fogyasztókat. Mindemellett javasolta a 15 napos határidő legalább 30 napra történő emelését, amely több lehetőséget biztosítana a fogyasztóknak pótdíjuk befizetésére, valamint a pótdíj határidőn túli megfizetése esetén az ötszörös díj csökkentését, mely súlyos méltánytalanságot szüntethetne meg.