A kormány három, iparjogvédelmi témával foglalkozó előterjesztést bocsátott a parlament elé – mondta Avarkeszi Dezső expozéjában, az iparjogvédelmi törvényjavaslatok együttes általános vitájának kezdetén, kedden a parlamentben.

Az igazságügyi államtitkár elmondta: a hármas csomag részeként egy nemzetközi megállapodást – az európai szabadalmak megadásáról szóló londoni egyezmény -, illetve egy nemzetközi megállapodást – a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló jegyzőkönyv – módosítanak.

Ezek mellett szükségessé vált az iparjogvédelmi törvények többirányú módosítása is, amelyeket az átláthatóság kedvéért a nemzetközi megállapodásoktól elkülönült törvénybe tettek – mondta.

A legfontosabb elemeket ismertetve közölte: kiemelést érdemel a mezőgazdasági termelőket érintő jogintézményre, az úgynevezett farmerprivilégiumra vonatkozó szabályok módosítása.

Nagy gyakorlati jelentőségűnek nevezte azt a szabálycsoportot is, amely a jövőben a Magyar Szabadalmi Hivatalban folyó eljárások esetében megnyitja az elektronikus ügyintézés lehetőségét is.

Avarkeszi Dezső kitért arra is, hogy miután Magyarország kihirdette az olimpiai jelkép oltalmáról szóló Nairobi Szerződést, amely szerint kizárt az olimpiai jelképpel ütköző megjelölések védjegyként való lajtsromozása, a javaslat módosítja a védjegyek oltalmáról szóló törvény erre vonatkozó szakaszát.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a javaslat intézkedik a szabadalmi bejelentés államtitokká való minősítésének részletesebb szabályozásáról is.

Azt is elmondta, hogy a londoni megállapodáshoz való csatlakozásról szóló törvényjavaslat elfogadását az indokolja, hogy szükség van az európai szabadalmakkal járó költségek csökkentésére annak érdekében, hogy a kontinens szabadalmi rendszere versenyképessé váljon az amerikai és a japán oltalmi rendszerrel.