A schengeni szabályok megfelelő végrehajtását biztosítaná az a módosított mechanizmus, melyről csütörtökön döntött az Európai Bizottság. Ennek keretében akár előre be nem jelentett vizsgálatokkal is ellenőrizhetnék, hogy a tagállamok gondoskodnak-e a szabályok betartásáról.

A schengeni előírások hatékony végrehajtása és a résztvevők közötti magas fokú, kölcsönös bizalom elengedhetetlen egy határok nélküli övezetben. A rendszer csak akkor tud működni, ha a schengeni szabályokat minden tagállam átláthatóan, hatékonyan és következetesen hajtja végre – hangoztatta Jacques Barrot, a Bizottság bel- és igazságügyekért felelős alelnöke.

A Bizottság két olyan jogi eszközre tett javaslatot (egy rendeletre és egy határozatra), melyek a schengeni együttműködés minden területét lefedik (beleértve a külső határokat, a vízumkiadást, a rendőri együttműködést, a Schengeni Információs Rendszert és az adatvédelmet). Ez a két jogszabály olyan értékelő mechanizmust hoz létre, melynek célja a tagállamok közötti kölcsönös bizalom kialakítása, valamint egy olyan kapacitás biztosítása, amely a schengeni szabályok hatékony végrehajtásához szükséges.

Az új mechanizmus a Bizottság szerint fokozza az időszakos helyszíni vizsgálatok jelenlegi rendszerét, valamint lehetővé teszi, hogy előre be nem jelentett látogatásokkal biztosítsák a schengeni szabályok megfelelő alkalmazását.

A határok nélküli schengeni övezet jelenleg 25 tagból áll: Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Finnország, Németország, Görögország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Portugália, Spanyolország, Svédország, Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, illetve társult tagnak számít Norvégia, Izland és tavaly december óta Svájc is.