A Vám- és Pénzügyőrség közzétette 2009. évre vonatkozó, úgynevezett kötelező ellenőrzéseken túli ellenőrzéseinek fontosabb irányait.

A jövedéki szakterületen az ellenőrzések elsődleges célpontjai az üzemanyagok, a szeszesitalok és a dohánygyártmányok, illetve azok előállításának, legális eredetének szigorú vizsgálata.

Az üzemanyagok tekintetében elsődleges szempont a harmadik országból, illegálisan behozott üzemanyagok felhasználásának ellenőrzése a mobil laboratóriumok igénybevételével.

Fontosnak tekinthető továbbá az alkoholterméket forgalmazó nagy- és kiskereskedelmi egységek, az alkoholtermékeken alkalmazott vonalkódos zárjegyek fokozott, a meglévő számítástechnikai eszközökkel, valamint mobil laboratóriumok igénybevételével történő ellenőrzése.

A Vám- és Pénzügyőrség 2009-ben is kiemelt figyelmet fordít dohánygyártmányok importjának ellenőrzésére, továbbá a közterületeken, piacokon, aluljárókban, alkalmi vásárokon, illetve a turisztikai szempontból kiemelt helyszíneken árusított illegális jövedéki termékek kiszűrésére.

A vám szakterület az utólagos ellenőrzésekre helyezi a hangsúlyt, vizsgálja különösen a nem közösségi áruk vámeljárás alá vonásának megtörténtét, a vámérték kimunkálásának, az áru tarifális besorolásának, valamint a vámkedvezmények vagy vámmentességek igénybevételének jogszerűségét.

Kiemelt vizsgálati területek: az egyszerűsített vámeljárások; a vámmentes és/vagy adómentes vámeljárások; a vámfelügyelet melletti feldolgozás. Az alacsony vámérték; a fuvarköltség; az importhoz kapcsolódó környezetvédelmi termékdíj; az antidömping intézkedésekkel érintett áruk; a tértiáruk, USA kiegyenlítő vám; áruosztályozás (különösképpen a kávé, tea, fűszerek, olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök, ipari vagy gyógynövények, szerves vegyi anyagok, faáruk, futómű alkatrészek, játékok); származás; MLM (Multi Level Marketing) tevékenység; legnagyobb vámfizetők, ruha és cipő importőrök ellenőrzése.

Az ellenőrzések kiterjednek az európai uniós csatlakozás előtti és utáni időszakra egyaránt.

A környezetvédelmi termékdíj bevallásával, beszedésével és visszaigénylésével kapcsolatos adóztatási feladatok mellett a Vám- és Pénzügyőrség nagy figyelmet fordít a hatósági felügyeleti ellenőrzések és az adóellenőrzések számának növelésére.

A 2009. évi ellenőrzések legfontosabb vizsgálati területei: a kereskedelmi csomagolás tárgykörébe tartozó termék előállítását végző gyártók és forgalmazók; a rendszeresen visszaigénylést benyújtó kötelezettek; a termékdíj-fizetési kötelezettséget számlán átvállaló kötelezettek; azon vállalkozások, akik magas termékdíj tétellel rendelkező termékek (hűtőközeg, akkumulátor) vonatkozásában kötelezettek; a termékdíj-fizetési kedvezménnyel, termékdíj-fizetés alóli mentességgel rendelkező kötelezettek.

A rendészeti szakterületen a Vám- és Pénzügyőrség a külső határellenőrzési tevékenysége során kiemelt hangsúlyt helyez Magyarország, s ezen túlmenően az Európai Unió polgárainak védelme és a törvényes kereskedelem elősegítése közötti megfelelő egyensúly biztosítására.

Az ellenőrzések legfontosabb célkitűzései a határforgalomban érvényesítendő korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzése (pl. közlekedés biztonsági szabályok betartatása, kulturális javak védelme, pénzmosás bűncselekmény elleni fellépés), az illegális hulladékszállítások, a radioaktív anyagok illegális forgalma elleni fellépés.