A kartellező cégek vezető tisztségviselőit a versenytörvény múlt év nyarán elfogadott módosítása szerint “automatikusan” két évre eltiltották volna a vezetői tisztségektől; a hétfőn 365 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott törvénymódosításból ezt a rendekezést – az Alkotmánybíróság határozata nyomán – elhagyták.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvényt múlt év június 2-án módosította a parlament. A köztársasági elnök nem hirdette ki a jogszabályt, hanem továbbította az Alkotmánybíróságnak, kifogásolva az egyik módosítást. Az Alkotmánybíróság idén februárban részben alaposnak minősítette a köztársasági elnök kifogásait, ezért Sólyom László a törvényt visszaküldte az Országgyűlésnek.

A módosított versenytörvény kifogásolt rendelkezésének lényege az, hogy ha a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), majd fellebbezés folytán a bíróság jogerősen azt állapította meg, hogy a cégek kartelleztek – egyeztették az árakat, vagy felosztották a piacot – és ezért bírságot is kaptak, akkor a GVH-nak el kellett volna indítania egy újabb eljárást. A cégjegyzékből ki kellett volna keresnie az érintett cégek vezető tisztségviselőit, majd őket két évre el kellett volna tiltania a vezető tisztségviselői funkció gyakorlásától.

Mind a vezető tisztség megállapítása, mind pedig az eltiltás ellen bírósághoz lehetett volna fordulni – külön-külön – a bíróság pedig nem peres eljárásban tett volna pontot az eljárás végére.

A köztársasági elnök és az Alkotmánybíróság egyrészt az automatikus eljárást, másrészt a nem peres eljárásban megvalósuló jogorvoslatot kifogásolta. Az Alkotmánybíróság úgy vélte, hogy az ártatlanság vélelme nem csak a büntető-, hanem az egyéb eljárások során is megilleti az érintetteket, illetve a nem peres eljárás nem teszi lehetővé azok érdemi védekezését. (A nem peres eljárás nem nyilvános, illetve a felhozható bizonyítékok korlátozottak.)

A parlament az alkotmányellenesnek minősített rendelkezés nélkül fogadta el a versenytörvény módosítását, amelynek szabályai között szerepel például a kartellek károsultjainak kártalanítása.