A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) azzal a feltétellel engedélyezte a Strabag SE irányításszerzését a Cemex AG felett, ha a vevő eladatja a Cemex Hungária Kft. salgótarjáni előkevert betont gyártó telephelyét egy tőle független vállalkozásnak.

Az Európa egyik vezető építőipari vállalkozáscsoportjaként számon tartott Strabag SE 2008. júliusában kötött szerződést a Cemex Austria AG valamennyi részvényének megvásárlására. A Strabag az építőipar minden területén jelen van, de tevékenysége kiterjed a kapcsolódó szolgáltatásokra (pl. projektfejlesztés), valamint az építőanyagok előállítására és forgalmazására is. A csoport Magyarországon épületek, autópályák, utak, hidak, alagutak építésével, transzportbeton (előkevert beton) gyártásával, valamint az építőiparban anyagként felhasznált ún. aggregátumok (homok és kavics, mészkő és dolomit, andezit és bazalt) kitermelésével foglalkozik.

A megvásárolt Cemex-csoport tagvállalkozásai Ausztria és Magyarország területére kiterjedően építőanyagok bányászatával, előállításával és forgalmazásával foglalkoznak. A csoport Magyarországon transzportbeton (előkevert beton) gyártásával; aggregátumok kitermelésével; valamint burkolókő gyártással foglalkozik.

A GVH megállapította, hogy a fúzióra lépő mindkét vállalkozás jelen van a transzportbeton előállításban valamint az aggregátumok bányászatában. Ezeken a területeken lehet tehát esély arra, hogy Strabag és a Cemex egyesülését követően a piaci verseny mérséklődjön. A versenyhatóság így e területeken alaposan megvizsgálta a fúzió várható hatásait.

A GVH szerint a Strabag- és a Cemex-csoport együttes részesedése a transzportbeton piacon több egymástól elkülönülő földrajzi körzet esetében is jelentősen meghaladja azt a 20 százalékos mértéket, amely felett a versenyhatóság szerint nem zárhatók ki káros versenyhatások. Salgótarján esetében például a Strabag- és a Cemex-csoport együttes részesedése a transzportbeton piacán meghaladja a 90 százalékot. Ez a mérték azt valószínűsíti, hogy a Strabag-csoport a fúziót követően egyedüli erőfölényes helyzetbe kerül. A GVH azonban ennek részletesebb vizsgálatát szükségtelennek tartotta, mert a Strabag SE a fúzió előzetes feltételeként vállalta, hogy a Cemex-csoport tulajdonosával eladatja, annak Salgótarjánban lévő transzportbeton üzemét. Kaposvár, Kecskemét és Békéscsaba tekintetében a Strabag- és a Cemex-csoport együttes piaci részesedése 50 százalék feletti. Erőfölényes helyzet valószínűleg mégsem jön létre a fúziót követően, mert egyrészt mindhárom területen jelen van a két legnagyobb országos versenytárs (Holcim, Heidelberg) valamelyike; másrészt ezen vállalkozások és az egyes területeken jelenlévő további versenytársak együttes kapacitása meghaladja az adott terület transzportbeton igényének kétszeresét.

Sopron esetében a Strabag- és a Cemex-csoport együttes részesedése 40 százalék feletti. Az adott területen azonban mindhárom országos versenytárs (Holcim, Heidelberg, Betonpartner) jelen van az igények két-háromszorosát kitevő kapacitásokkal, ezért az egyedüli erőfölényes helyzet kialakulása kizárható. Nyíregyháza tekintetében 40 százalék feletti a Strabag- és a Cemex-csoport együttes piaci részesedése, ami azonban gyakorlatilag megegyezik az – igények többszörösét kitevő kapacitással rendelkező – Holcim részesedésével, ezért egyedüli erőfölényes helyzet kialakulásával szintén nem kell számolni. Pécs-Siklós körzetében a Cemex-csoport piaci részesedése kiugróan magas, 60 százalék feletti. A Strabag-csoport ugyan rendelkezik egy a Heidelberggel közösen irányított 10 százalék alatti részesedésű üzemmel, az adott területen azonban hat további versenytárs van jelen, melyek együttes kapacitása az igények több mint hatszorosa. Ezért egyedüli erőfölényes helyzet kialakulása vagy megerősödése ezen a területen sem valószínűsíthető.

Szeged és Miskolc tekintetében a Strabag-csoport 30 százalék alatti piaci részesedésű üzeme mellett, a Cemex-csoport egy másik vállalkozással közösen irányít egy-egy 20-30, illetve 10-20 százalékos piaci részesedésű üzemet. Az összefonódás következtében kialakuló 40, illetve 50 százalék alatti együttes piaci részesedés sem tekinthető azonban olyan mértékűnek, mely egyedüli erőfölényes helyzet kialakulását valószínűsítené. Szegeden ugyanis jelen van a Holcim, Miskolcon pedig a Holcim és a Heidelberg is, továbbá mindkét területen több további versenytárs is összességében az igények többszörösét kitevő kapacitásokkal.

Az aggregátumok bányászata tekintetében nem merült fel olyan körülmény, amely alapján azt lehet valószínűsíteni, hogy a Strabag és a Cemex a fúziót követően erőfölénybe kerülhessenek.

A fentiek alapján a GVH megállapította, hogy a Strabag-Cemex fúziónak kizárólag a transzportbeton piacán és ott is csak Salgótarjánban és környékén lehetnek káros versenyhatásai. Ám mivel a Strabag vállalta, hogy a Cemex tulajdonosával eladatja a salgótarjáni transzportbeton üzemét egy Strabagtól független vállalkozásnak, a verseny mérséklődésére azon a piacon sem kell számolni. A GVH tehát a Strabag és a Cemex fúzióját a fenti feltétellel engedélyezte.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-146/2008.