Császár Antal László miniszterelnöki megbízott (Miniszterelnöki Hivatal), Borsányi-Bognár Levente, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium főosztályvezető helyettese, valamint a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága szerdán egyeztető megbeszélést tartott a környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában a korábbi években mulasztó adózók kötelezettségeinek visszamenőleg történő rendezése érdekében.

Az egyeztetésre konkrét eset kapcsán, az alkoholterméket bérfőzés keretében előállító jövedéki alanyoknál felmerült problémák kezelése érdekében került sor. A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény 2009. január 1-jével történt módosítása a felmerült problémát kezelte azzal, hogy a bérfőzőknek a jövőben a csomagolás vonatkozásában nem merül fel fizetési kötelezettsége, azonban a visszamenőleges teljesítés akadályokba ütközik, így adózói kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tenni nem tudnak.

A hatóságok közösen megvizsgálták annak lehetőségét, hogy a jelenlegi csomagolási, palackozási adatok alapján a korábbi évekre visszamenőlegesen egy átalány számításával eleget lehet-e tenni a befizetési kötelezettségnek. A vámhatóság álláspontja szerint, amennyiben a jelenlegi kibocsátási adatok reprezentatívnak tekinthetők, úgy elfogadható ez a számítás. Az esetleges mulasztási bírságok jogszabályok alapján egyedi méltányosság keretében kérelemre mérsékelhetőek.