Biztonságosabbá tenné az EU a kozmetikai termékeket, és egyszerűsítené az uniós szabályozást. Az EP első olvasatban szavazott.

Dagmar Roth-Behrendt (szocialista, német) a témafelelőse annak a jogszabályjavaslatnak, amely egységes uniós előírásokat határozna meg a kozmetikumokra. A tervezet célja, hogy a gyártói felelősség és az ellenőrzés erősítésével, a szabályozás egyszerűsítésével fokozzák a kozmetikai termékek biztonságosságát. Az állatkísérleteket betiltó uniós rendelkezéseket az új jogszabály nem érinti.

Az EP első olvasatban március 24-én 633 igen, 29 nem, 11 tartózkodó szavazattal fogadta el a tervezetet.

Reklámban csak az igazat

Az Európai Bizottság 2006-os becslése szerint a kozmetikumok 5 százaléka tartalmaz nanorészecskéket. Az új szabályozás biztonságossági vizsgálatot ír elő az ilyeneket tartalmazó termékeknél. Az EP pontosítaná a nanoanyagok definícióját is.

A jövőben a kozmetikumok csomagolásán és a reklámokban csak a termékek valódi, bizonyított hatását szabad majd megemlíteni.

Hatályba lépés

A rendet az unió összes tagállamában közvetlenül hatályos lesz – az EU Hivatalos Lapjában történt közzététel után 42 hónappal.

Jelentéstevő: Dagmar Roth-Behrendt (PES, DE)

Jelentés (A6-0484/2008) – Kozmetikai termékek (átdolgozás)

A kozmetikai termékekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság

Eljárás: együttdöntés, első olvasat